Pressemelding fra Foreningen !les torsdag 11. april 2019

Henriette Christiansen (t.v.) og Silje Tretvoll. Foto av Christiansen: Egmont Fonden. Foto av Tretvoll: Finn Ståle Felberg.

Med prosjektet Bokstart skal Foreningen !les legge til rette for leselyst og sørge for at flere foreldre leser høyt for barna sine og får kunnskap som kan fremme barnas språkutvikling. Til prosjektet har Foreningen !les nå mottatt nær 1,3 millioner kroner fra danske Egmont Fonden.

Det er bred enighet blant forskere om at barns tilknytning til sine omsorgspersoner er viktig for deres kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter. Det er en sammenheng mellom språkutvikling i tidlig alder og evne til å lære å lese og skrive. I barnas første leveår er det derfor svært viktig at foreldre stimulerer til denne utviklingen. I dagens informasjonssamfunn er lesing nøkkelen til den enkeltes deltakelse i samfunnet.Undersøkelser har dokumentert at leseferdigheter legger grunnlag for læring i alle fag. Undersøkelser viser også at sosial bakgrunn, blant annet foreldres utdanningsnivå, har innvirkning på hvordan det går med elevene i utdanningssystemet.

For å snu denne utviklingen er det viktig med tidlig innsats. Bokstart, et internasjonalt prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker til småbarnsfamilier i samarbeid med helsestasjoner og bibliotek, er et velfungerende tiltak. Foreningen !les har det siste året samarbeidet med tre bydeler i Oslo øst om et prøveprosjekt.

– Bokstart er et vellykket prosjekt i mange land, blant annet i Sverige og Finland. Vårt mål er at det også blir etablert i Norge. Bokstart skal legge til rette for leselyst, styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og på sikt også lese- og skriveferdigheter. Høytlesning knytter barn og foreldre sammen og er samtidig med på å øke barns ordforråd og språkutvikling. Å sørge for at småbarnsfamilier har tilgang til bøker gir likere muligheter for alle barn, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

– Vi er derfor utrolig glade for at Egmont Fonden anerkjenner arbeidet vårt og at deres styre har vedtatt å gi oss denne rause støtten. Det er et viktig bidrag for å gjøre dette til et tilbud til mange småbarnsfamilier i Norge, legger hun til.

Direktøren i Egmont Fondens Støtte- og Bevilgningsadministrasjon, Henriette Christiansen, er glad for å kunne støtte Foreningen !les og Bokstart.

– Bokstart er et initiativ som passer godt med Egmont Fondens strategi om å sikre barn og unge mot nåtidens ‘fattigdom’ – nemlig mangel på læring og selvutvikling. Leseferdigheter er en viktig byggestein for et barns utvikling og hele grunnlaget for deltakelse i framtidens samfunn. Lesing kan også bidra til å styrke den avgjørende kontakten mellom foreldre og barn, sier hun.
Fredag 12. april arrangerer Foreningen !les en konferanse i Oslo om Bokstart der rundt 200 bibliotekarer, helsearbeidere og frivillige fra hele landet deltar.

Les mer om konferansen her