Stipend forbeholdt seniorforfattere. (illustrasjon: Jill Moursund)

NBU lyser ut 2 stipend på 75 000,- forbeholdt seniorforfattere:

Stipendet kan søkes etter fylte 65 år. Søkeren må være en publisert forfatter. NBUs litterære råd innstiller til stipendet. Søkeren må beskrive et konkret bokprosjekt for barn og/eller ungdom og rådet vil vurdere søknaden etter rådets retningslinjer.

Kvaliteter som originalitet og muligheter for gjennomføring vil vektlegges. Stipendet tildeles kandidater basert på prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke tas hensyn til om det er flere år siden søkeren sist ga ut en bok.

Hvordan søke?

Fyll inn skjemaet under eller kontakt administrasjonen:

Søknadsfrist for seniorstipend 2019 er 1. juni.