Kjære forfattere.

Forhandlinger om bibliotekvederlaget er i mål, og en ny avtale foreligger veldig snart mellom staten og fondene – med tre års varighet. Forhandlingsutvalget, med Mette Møller som leder, har gjort en meget god jobb på vegne av alle fondene (17 totalt) som mottar og forvalter vederlaget. Utvalget har jobbet iherdig for at kunstnerpopulasjonen skal få ta del i velstandsøkningen på lik linje med andre bidragsytere i samfunnet. Avtalen regulerer blant annet størrelsen på vederlaget, hvordan titler telles, årlige justeringer mtp. tilvekst, enhetspris og KPI-regulering. Det er for tidlig å gå inn på detaljene, men resultatet er en betydelig økning i vederlaget fra og med 2019, riktignok for å ta igjen manglende justeringer fra årene før, men ikke desto mindre. Hvordan midlene fordeles og forvaltes i organisasjonene er opp til fondene og organisasjonene å bestemme. Forhandlingene i vårt eget fond, NFOF, pågår fortsatt, og som nevnt tidligere har vi nye utfordringer etter at Forfatterforbundet ble innvilget forhandlingsrett av Kulturdepartementet i 2018.

NBU samarbeider med Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening og Grafill i forhandlinger med Den Norske Forleggerforeningen om spørsmål rundt rettigheter for digitalt berikede bøker. Vi har i dag ingen foreningsavtale som regulerer forholdet, men håper å få en på plass i løpet av høsten. Forfattere som tilbys kontrakter om digitalt berikede bøker og er usikre på betingelser og rettigheter, bes tas kontakt med NBU før de signerer.

NBU er blitt gjort oppmerksomme på at en del forlag benytter seg av realisasjonsregelen i Normalkontrakten (2.9.2) og setter ned royaltyen til forfatteren deretter, når det egentlig er blokksalg eller prisreduksjon/kampanjepris det er snakk om (altså tilfeller der regelen ikke kommer til anvendelse). NBU har representert forfattere i saker der realisasjonsregelen er benyttet feilaktig, og som en følge har påført forfatteren tap. Følg nøye med på avregningene, og vær oppmerksomme på hvilke royaltysatser som legges til grunn. Feil gjøres.

Hittil har det har vært forholdsvis lite kontakt mellom spillmiljøet og film/forfattermiljøet, men dette er i ferd med å endre seg. For barn og unge er spill et naturlig sted å finne fortellinger og historier – og spillmediet har åpenbart større potensiale enn det eldre generasjoner kanskje forestiller seg. Som en oppfølging av fagdagen fra årsmøtet, hvor spill og digitale tekster var temaet, arrangerer NBU i samarbeid med NBI og Skriverommet et seminar 24. oktober i år, med temaet «å skrive for spill». Seminaret ledes av Hilde Hagerup, med gjesteforeleser Hanne Lien (høyskolelærer i spilldesign ved Westerdals/Høyskolen Kristiania). Mer informasjon følger i august. Sett av dagen!

Et frynsegode med å være tillitsvalgt i NBU er fri tilgang på barne- og ungdomsbøker. Takk skal dere ha for mange gode leseopplevelser i vår. Det har kommet en rekke overraskende, morsomme, gripende, underholdende og veldig gode bøker. Godt jobba!

 Og nå er det endelig sommer. Håper alle får noen gode og velfortjente feriedager.

Taran

Either write something worth reading or do something worth writing.
Benjamin Franklin