Nå er det tid for å søke grunnstipend. Alle som har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok, kan søke om grunnstipend hos NBU.

Illustrasjon: Jill Moursund

Om søknad og kriterier
Grunnstipend tildeles på grunnlag av antall utgitte bøker. Stipendet beregnes til den enkelte forfatter for minimum 1, maksimum 30 bøker. Det utbetales ca. kr 1000 pr. tittel.

Det utbetales ikke grunnstipend for mer enn én tittel per utgivelsesår.

Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som er innkjøpt av Norsk kulturfond, kvalifiserer til grunnstipend. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er innkjøpt. Disse bøkene vil bli vurdert enkeltvis, og søknadene behandles av NBUs litterære råd.

Søker du grunnstipend hos NBU for første gang, må du ta kontakt med NBUs sekretariat og melde ifra om at du vil søke stipend. Du må oppgi nødvendig informasjon om alle bøkene du søker stipend for: tittel, forlag og år for utgivelsen. Har du søkt grunnstipend hos NBU tidligere, er dette ikke nødvendig.

NBU registrerer og har oversikt over alle nye titler innkjøpt av Norsk kulturfond. (NB: Bøker utgitt i 2019 teller ikke før i 2020.)

Søknadsfrist er 1. september.
Stipendet blir utbetalt ultimo september.

Hvordan søke grunnstipend
Er det første gang du søker? Send en e-post til sekretariatet med nødvendig informasjon, som beskrevet over.

Har du søkt grunnstipend hos NBU før, klikker du på lenken under og fyller ut skjemaet. Trykk deretter på send.

Dersom du søker grunnstipend for både tidligere utgitte bøker og nye, ikke-innkjøpte bøker, bruker du skjemaet under for dine tidligere utgitte (og/eller vurderte) bøker. Nye, ikke-innkjøpte bøker må du søke om i en egen e-post, som beskrevet over.

Klikk på denne lenken for å søke om grunnstipend

Fullstendig informasjon om stipendet og hvordan du søker, finner du på NBUs hjemmeside.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med NBUs sekretariat.