Gratulerer til alle forfattere og illustratører med bøker på høstlistene! Det er mye å begeistres av og glede seg over i år. Vi ser frem til å møte nye talenter på NBUs debutanttreff i Oslo 25. september.

Skriveplasser på Litteraturhuset

Ikke alle er klar over at NBU har avtale med Litteraturhuset i Oslo om leie av to arbeidsplasser for forfattere. De to plassene, et kontor og en «munkecelle» på Skriveloftet i fjerde etasje, tildeles medlemmer i seks måneder av gangen, etter søknad. Plassene lyses ut i mai og i november.

Det noen kanskje heller ikke vet, er at det finnes 45 arbeidsplasser på Skriveloftet som alle forfattere kan benytte seg av. Det eneste man trenger å gjøre, er å registrere seg i administrasjonen i 2. etasje, betale 200 kr og få nøkkelkort. Her fungerer førstemann til mølla-prinsippet på daglig basis. Flere NBU-ere benytter seg av tilbudet og setter stor pris på muligheten. Les mer her.

Sjekk royaltyavregningene dine

NBU har bistått en del forfattere som har funnet feil i royaltyavregningene sine på en eller flere titler. Som nevnt i forrige nyhetsbrev har enkelte forlag benyttet seg av realisasjonsregelen i Normalkontrakten (2.9.2) og satt ned royalty til 7,5 %, når det egentlig er snakk om blokksalg eller prisreduksjon/kampanjepris (og ikke realisasjon). Dette har i flere tilfeller påført forfatterne økonomisk tap.

NBU oppfordrer alle til å lese normalkontrakten godt og studere avregningene fra forlagene nøye. Dersom det er tall dere ikke får til å stemme, eller ikke kjenner igjen fra avtalen dere har gjort med forlagene (om ev. prisnedsettelser), ta kontakt med forlagene og få en forklaring. Feil gjøres. Dersom dere ikke er fornøyde med forklaringen og trenger hjelp til å nøste videre, kan dere gjerne ta kontakt med oss.

Nye plattformer

Ellers jobber NBU videre med avtaler for nye plattformer. Vi samkjører med flere foreninger, og dette er et arbeid som tar tid. Utover høsten vil vi også arbeide med strømmeavtalene og se nærmere på likheter og forskjeller i aktørenes avtaleverk og mulighetene for en foreningsavtale.

Den kulturelle skolesekken

Vi fortsetter arbeidet med å bedre de sosiale og økonomiske rammebetingelser for forfattere som reiser med Den kulturelle skolesekken (DKS). Her er det fortsatt forskjellig praksis fra fylke til fylke. Spørsmål om solotillegg vil behandles. Nestleder Mari Moen Holsve sitter i DKS-utvalget i Kunstnernettverket, hvor spørsmålene skal drøftes.

2. september lanseres Den kulturelle skolesekkens nye søknadsportal med en felles frist for utøvere. Portalen gir utøvere mulighet til å søke om turné i alle fylkeskommuner og direktekommuner i én søknad. Vi oppfordrer alle til å følge nøye med på dette. Les mer her.

Denboka

Denboka-kampanjen suser videre. 35 filmer er produsert, flere er publisert, og resten kommer fortløpende utover høsten (se YouTube, Instagram og Facebook). En ny Denboka live finner sted lørdag 7. september, da Leser søker bok inviterer til en storslått Bok til alle-dag på Litteraturhuset i Oslo. Det blir arrangementer for barn, unge og voksne fra morgen til kveld. Her er hele programmet. Håper å se mange av dere der!

Husk NBUs medlemsmøte fredag 25. oktober– og NBI og NBUs seminar om å skrive fortellinger for spill dagen før, torsdag 24. oktober. Informasjon om påmelding kommer.

God arbeidslyst, alle sammen!

Taran