Helene Uri (f. 1964) er mest kjent som forfatter av skjønnlitteratur for voksne og sakprosa om språk. Hennes litterære debut var imidlertid barneboken Anna på fredag (1995). Uri er også tilknyttet Norsk barnebokinstitutt som professor i kreativ skriving.

Helene Uri

Helene Uri. Foto: Julie Pike

Hva betydde bøker for deg i oppveksten?

Om ikke alt, så i hvert fall mye.

Hvorfor ville du bli forfatter?

Jeg planla ikke det. Det ble sånn.

Hvorfor skriver du for barn og ungdom?

Jeg ser vel på forfatterskapet mitt som helhet, uansett om jeg skriver for voksne eller for barn og unge. Det er innholdet i det jeg skriver om, som interesserer meg, så kommer hvem jeg skriver for, i annen rekke.

Er det noe du er spesielt opptatt av som forfatter?

For min egen del er jeg opptatt av ikke å stivne som forfatter. Jeg vil gjerne, hver gang jeg igangsetter et nytt prosjekt, skrive noe nytt, tenke annerledes, gjøre en vri.

Hvilke forventninger har du til NBU?

Høye. Synes NBU gjør en utmerket jobb! Jeg synes for eksempel at det er flott med nye opptakskriterier. Etter flere år i styret i Forfatterforeningen er jeg blitt en svoren tilhenger av mer romslighet. At jeg ikke har søkt medlemskap i NBU tidligere – jeg har jo skrevet åtte skjønnlitterære bøker for barn og ungdom – har vært en blanding av sommel og motvilje mot de gamle opptakskravene. Nå er jeg her! Og gleder meg til det.