NBU-prisen går til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen i Norge. I år går prisen til Spangereid skolebibliotek i Lindesnes kommune.

Her er begrunnelsen for tildelingen:

Skolen er den siste fellesarenaen vi har, sa NBU nylig i et innspill til den nye stortingsmeldingen om kultur for barn og unge. Skolebibliotek bør gi alle lik tilgang på litteratur og leseglede.

Men dessverre er forskjellene i skolebibliotekene store. For altfor mange skoler betyr skolebiblioteket nedstøvede kasser med utdaterte bøkereller stengte rom. Mange har ikke skolebibliotek i det hele tatt.

Heldigvis har vi noen gode eksempler på det motsatte – og ett helt spesielt og i særklasse:

For ti år siden slet Spangereid skole i Lindesnes kommune. De hadde dårlige resultater på nasjonale prøver, og skolen samlet seg derfor om en felles visjon: De skulle bli best i Norge på lesing! Strategien deres var å gjøre skolebiblioteket til hjertet av skolen. Et integrert og levende sted og en ressurs for alle. De oppgraderte lokalene, kjøpte inn nye bøker og bygde en  ny arena sammen. Alle var med på dugnadsarbeidet. Lærere så vel som elever.

Ved å aktivt satse på skolebibliotek og leseglede har Spangereid skole bortimot eliminert behovet for spesialundervisning. De plukker nemlig opp lesevansker tidligere enn det som er vanlig ved å introdusere alle for lystlesing fra starten av.

Biblioteket brukes tverrfaglig. Hele skolen er bevisst litteraturens og bibliotekets verdi, og det kjøpes inn stadig nye bøker som er aktuelle og relevante for barna. Elever på sjette og sjuende trinn kan søke jobb som bibliotekassistenter – og stillingene er ettertraktet. Skolen har også et eget leseglede-nøkkelknippe. Det henger ti nøkler på knippet, blant annet: Bad barna i bøker.

Og ikke minst: Skolens resultater er blitt så kjente at skolebibliotekar Line Hjellup nesten daglig får henvendelser fra skoler over hele landet som vil ha tips, inspirasjon og veiledning i håp om å kunne gjenskape suksessen. Vi håper at mange skoler vil følge i deres spor.

NBU gratulerer Spangereid skolebibliotek med prisen!

Vinneren ble annonsert på NBUs medlemsmøte i Oslo 25. oktober. Prisen er et kunstverk, ofte av en barnebokillustratør. Spangereid skolebibliotek vil få besøk av forfatter og illustratør Bjørn Ousland, som kommer til å tegne verket på stedet.

Skolebiblioteket på Spangereid skole. (Foto: Line Hansen Hjellup/Rolf Steinar Bergli)