Lurer du på hva de egentlig driver med, de seks personene i NBUs litterære råd? Det lurte vi også på før vi ble med i rådet. Nå vet vi litt mer. 

Vi som sitter i det litterære rådet er tillitsvalgte. Årsmøtet i NBU har stemt på oss. Vi har fått fullmakt til å bestemme i to viktige saker: Hvem skal få stipend? Og hvem skal bli medlemmer av NBU i tillegg til de som automatisk kommer inn med to innkjøpte bøker?

Heldigvis fins det noen svært nyttige retningslinjer, formulert i et hefte som kalles NBUs tillitsvalgt-pakken. Det er en slags stillingsinstruks for styret, rådet og valgkomiteen. Men vi er ikke byråkrater og saksbehandlere som bare følger lover og regler.

Vi skal skille mellom god og mindre god litteratur, og belønne stipendsøknader som vi har tro på. Vi skal vurdere noe som det ikke fins objektive kriterier for å bedømme. Vi skal utøve skjønn. Vi driver med det som kalles fagfellevurdering. Det vil si at bøkene og stipendsøknadene deres blir lest og vurdert av andre forfattere og illustratører – i det litterære rådet.

Harde pakker har dalt ned i postkassa vår gjennom hele året, og nok en gang kan vi glede oss over at litteratur for barn og ungdom er en utrolig mangfoldig og variert uttrykksform. Lange og korte romaner, kapittelbøker, serier i mange bind, dikt og eventyr, tegneserier, bildebøker med mye tekst, bildebøker med lite eller ingen tekst i det hele tatt. Karakterene er barn, ungdommer, voksne, husdyr og kjæledyr, fisker og fugler, blomster og bier, båter og biler, roboter, mumier og spøkelser. Historiene spenner fra beinhard realisme til vill fantasilek.

Dette prisverdige mangfoldet skal rådet studere og vurdere. Vi er et demokratisk kollektiv som diskuterer, stemmer og fatter en beslutning. Utad snakker vi med én stemme. Men internt har vi seks stemmer som til tider sier svært ulike ting. Av og til er vi veldig uenige. Ofte blir et mindretall nedstemt. Noen ganger endrer rådsmedlemmer mening i løpet av diskusjonen. Vi har taushetsplikt og gir ikke begrunnelser. Rådets avgjørelser forblir derfor totalt uransakelige.

Det følger av dette at intet litterært råd er ufeilbarlig. Et annet råd, med andre medlemmer, kunne kommet til et annet resultat. Men akkurat nå har det sittende rådet blitt enige om følgende uttalelse:

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Rådet

NBUs litterære råd i mer sommerlige omgivelser. Bak f.v.: Sigbjørn Mostue, Lene Ask og Harald Nortun (nestleder). Foran f.v.: Charlotte Glaser Munch (leder), Ingunn Røyset og Arnfinn Kolerud. Foto: NBU