NBU søkte i 2019 om å få ta del i økningen av Statens kunstnerstipend. Det er arbeidsstipend som best legger til rette for at det skrives nye norske klassikere, og barne- og ungdomsbokforfatterne er som kunstnergruppe underrepresentert hvis man ser på antall aktive skrivekunstnere i det skjønnlitterære feltet.

Siste dagen før jul kom den gledelige beskjeden om at Statens kunstnerstipend vil tilgodese NBU med to nye arbeidsstipend. Det er høring i løpet av februar, men vi tror og håper Kulturdepartementet vil godkjenne tildelingen.

Vi krysser fingrene for alle dere som har søkt stipend i år, og går det ikke veien, er det altså mest sannsynlig to flere å søke på neste år.

God arbeidslyst!

Taran

NBUs leder Taran Bjørnstad. Foto: Stine Friis Hals