Abid Raja blir ny kultur- og likestillingsminister. Han tar over jobben etter Trine Skei Grande, som blir ny minister for kunnskap og integrering.

Abid Raja (V). Foto: Stortinget

«Jeg ser frem til å gå i gang med å videreføre den enorme jobben Trine har gjort med å sikre et rikt og mangfoldig kulturliv som favner alle i hele landet», sier Raja. «Jeg gleder meg til å jobbe sammen med kulturlivet for å styrke kunstens og kulturens rolle.»

NBU-leder Taran Bjørnstads hilsen til den påtroppende kulturministeren – og den avtroppende:

Gratulerer, Abid Raja!

NBU ser frem til å samarbeide med den nye kulturministeren om barne- og ungdomslitteraturfeltet – om hvordan vi skal få frem de beste bøkene til de aller viktigste leserne! Om betingelsene som skal til for at skrivekunstnere og illustratører kan fremstille den beste litteraturen. Om det viktige, men skjøre litterære systemet vi må ivareta – sammen.  Om hvordan vi kan tilrettelegge slik at alle barn og unge har samme tilgang til barne- og ungdomslitteraturen uavhengig av kjønn, sosial  eller kulturell tilhørighet eller leseferdighet.

For litteratur er menneskebyggende og litteratur er utjevnende. Vi er ikke i tvil om at den nye kultur- og likestillingsministeren er enig i det, som selv har trukket frem en bibliotekar som en avgjørende person i livet sitt.

Vi gjør som vi gjorde med Trine Skei Grande, inviterer den nye kulturministeren til lang lunsj hos NBU. Der vil han  få møte forfattere og illustratører som er med på å forme denne viktige delen av litteraturen og dermed også de unge leserne. Vi håper han vil komme, og ser frem til det!

Samtidig vil vi takke avtroppende kulturminister Trine Skei Grande for et godt samarbeid. Takk for innsatsen for barne- og ungdomskulturen, og litteraturen spesielt. Takk for din genuine interesse, forståelse og kunnskap om feltet. Takk for evnen og viljen til å løfte barne- og ungdomslitteraturen frem. Det har vært en stor glede å få samarbeide med deg.