Velkommen til NBUs årsmøte på Leangkollen Hotell, Asker

 Lørdag 28. og søndag 29. mars 2020 

Møtestart lørdag kl. 11.00 

Bindende påmelding innen onsdag 11. mars
Du finner påmeldingsskjema nederst på denne siden

DAGSORDEN

  1. Velkomstord v/leder
  2. Konstituering av årsmøtet
  3. Årsmelding for NBU 2019
  4. Årsmelding for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Innkomne forslag
  7. Strategi 2020
  8. Forslag til budsjett for 2020
  9. Valg

Kl. 19.30: Middag og utdeling av NBUs debutantpris Trollkrittet

FAGDAG SØNDAG

Hva formidler du?
Vi ser nærmere på formidlingsmetoder, innhold og høytlesing. Hva vil du at publikummet ditt skal sitte igjen med?

Reise
Ved reiseutgifter over kr 4000 må du ta kontakt med Ellen i NBUs administrasjon i forkant for godkjenning.

NB! Utgifter til drosje eller kjøring i egen bil blir refundert bare dersom det er avtalt med NBU på forhånd.

Det er felles busstransport fra Oslo S kl. 10.15 lørdag, retur fra Leangkollen kl. 14.00 søndag.

Årsmøteavgift kr 500.
Faktura blir sendt etter at vi har mottatt påmelding.