Medlemmene hadde anledning til å stille styret og valgkomiteen spørsmål om årsmeldingen, regnskapet, budsjettet og valgkandidatene fram til 25. februar kl. 12. Det kom inn én henvendelse:

Henvendelse fra medlem Jill Moursund:

Spørsmål vedr. valgkomiteens innstilling til styre og råd:

Når jeg ser på navnene som er innstilt til både styre og råd, tenker jeg at det er svært kompetente personer som er foreslått. Jeg er imidlertid undrende til sammensetningen (ikke personene) i innstilling til styre og råd, både når det kommer til det geografiske og det primære utøverområde. Jeg synes det er svært beklagelig at det ikke er innstilt noen til styret som har bakgrunn fra den visuelle litteraturen. Den visuelle litteraturen for barn og ungdom står kanskje sterkere enn noen gang før, og jeg synes det mildt sagt er uforståelig at man ikke har funnet plass til en utøver med førstehåndskunnskap til faget og de aktuelle utfordringene. Det gjør meg alvorlig bekymret for at NBU ikke vil være i stand til å fange opp og håndtere utfordringene NBUs utøvere møter i det daglige.

Videre stiller jeg meg uforstående til at både styre og råd nå geografisk skal stoppe ved Trondheim – så vidt jeg kan se? Geografisk vil vi nå ha et styre og råd som ikke inkluderer noen fra, eller med bakgrunn fra, de nordlige landsdelene. Det er rett og slett ikke holdbart.

Vh. Jill Moursund

Svar fra valgkomiteen ved Bjørn Ingvaldsen:

Hei og takk for spørsmål.

Som du nevner, er det en stor kabal som skal gå opp når man foreslår kandidater til styre og råd. Både kjønn, alder, språkform og geografi skal tas hensyn til, i tillegg til eget litterært uttrykk. Sånn sett forstår vi også din bekymring for den visuelle litteraturen og representasjon i styret.

Du bruker uttrykket «funnet plass til» i kommentaren din. Fra valgkomiteens ståsted vil vi nok heller brukt uttrykket «funnet». En god del medlemmer med den bakgrunnen du etterlyser, vil kunne bekrefte at de er forespurt om å stille som kandidater til styre og råd, men har måttet takke nei av ulike grunner. Årsakene kan være at man alt har et verv dette ikke kan kombineres med, at man ikke har tid til et omfattende verv, eller ikke ønsker en slik forpliktelse.

Valgkomiteen vil også vise til at den innstilte kandidaten til ledervervet i NBU, Alexander Løken, er utdannet art director og har bakgrunn som illustratør og tegneserieskaper.

Vi deler også bekymringen over at de to nordligste fylkene ikke er representert i årets innstilling til valg, men vi har ikke, når den store kabalen skal legges, klart å finne en representant fra disse to fylkene denne gangen.

Valgkomiteen vil også minne om at alle medlemmer blir oppfordret til å fremme forslag på kandidater de mener kan gjøre en jobb i styret eller rådet. Så er det noen du mener bør inn, er det bare å spørre om vedkommende ønsker å bli foreslått til et verv, og så sende forslaget til valgkomiteen.

Vennlig hilsen valgkomiteen