Av Bjørn Ousland, forfatter, illustratør og styremedlem i NBU

Spangereid skole i Lindesnes har et fantastisk skolebibliotek. Da skolen slet med dårlige resultater på nasjonale prøver, satset de aktivt på å oppgradere biblioteket og gjøre lesing til en del av skolehverdagen. Skolen ønsket rett og slett å bli best i Norge på lesing.

På grunn av dette gjør elevene det nå bedre i alle fag, og behovet for spesialundervisning er nesten eliminert. Spangereid skole får jevnlig henvendelser fra andre skoler som vil lære av deres erfaringer.

Skolebiblioteket på Spangereid skole. Foto: Line Hansen Hjellup/Rolf Steinar Bergli

Skolebibliotek har vært et av de viktigste satsningsområdene til NBU de siste årene. Det ble derfor bestemt at NBU-prisen for 2019 skulle gå til nettopp Spangereid skolebibliotek (les mer her).

Prisen pleier å være et kunstverk, gjerne av en barnebokillustratør. Denne gangen fikk undertegnede oppdraget. Men for at hele skolen skulle få ta del i prisen, ble det bestemt at kunstverket skulle lages på skolen med elever og lærere til stede. De skulle altså få møte en forfatter og illustratør i aksjon som premie.

2. mars var det klart for forfatterbesøk helt nede på sørspissen av Norge. Straks jeg kommer inn døra, vil bibliotekassistentene vise fram skolebiblioteket. Det er elever på 6. og 7. trinn som kan søke om å hjelpe til med bibliotekdriften. Stillingene er ettertraktet.

Og skolebiblioteket er virkelig imponerende, med en mengde innbydende rom med et bredt utvalg av bøker for alle lesenivåer og interesser. Innkjøpsbudsjettet er romslig, slik at hyllene kontinuerlig får påfyll av aktuelle titler. Det er til og med utlån av tegneserier laget av elever på skolen. Bibliotekassistentene er tydelig engasjerte og stolte over skolebiblioteket.

Bibliotekassistentene viser rundt i det flotte skolebiblioteket på Spangereid skole. Foto: Sissel Jarmund

1.–4. trinn får se og høre om tegneseriefortellingen Drømmetreet, mens det for mellomtrinnet passer best å ta del i Nansen og Johansens ferd over Polhavet fra boka Nordover.

Jeg forteller elevene at vi forfattere er veldig glade for at bøkene våre blir lest, og at det er en av grunnene til at prisen går til skolen og biblioteket deres denne gang. Elevene får høre om bildebøker og tegneserier og forskjellen mellom å skape skjønnlitteratur og sakprosa. I bokpresentasjonen tegner jeg på store ark på medbrakte staffelier og viser illustrasjoner fra bøkene på skjerm.

Elevene er utrolig lydhøre og engasjerte, og de 15 minuttene som er satt av til spørsmål mot slutten er ikke tilstrekkelig til alt de lurer på og vil snakke om.

Småtrinnet får se og høre historien om Drømmetreet. Foto: Sissel Jarmund

Besøket avsluttes ved at en av tegningene fra Nordover-presentasjonen blir signert, dedikert til skolebiblioteket, rammet inn og overrakt skolebibliotekar Line Hansen Hjellup som synlig bevis på NBU-prisen. De andre tegningene blir hengt opp uinnrammet i fellesområdene.

Skolebibliotekar Line Hansen Hjellup ved Spangereid skole får overrakt kunstverket laget under forfatterbesøket. Foto: Sissel Jarmund

Det har vært en glede å være selve NBU-prisen i år. Jeg håper mange andre skoler lar seg inspirere av Spangereid skole og satser på skolebiblioteket.

Det lønner seg.