Partiene på Stortinget er blitt enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. For forfattere er følgende av betydning:

Etter 17 dager uten inntekt kan selvstendig næringsdrivende og frilansere få 80 % av inntekten sin (inntil 6G, som er ca. 600 000 kr) fra Nav. Dessuten får de rett på omsorgspenger fra dag 3 og sykepenger fra dag 4.

Flere med lav inntekt kan få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150 000 kroner de siste tolv månedene. Nå senkes grensen midlertidig til 75 000 kroner.

I tillegg vedtar Stortinget at regjeringen må jobbe videre med kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Les hele pressemeldingen her.

Tidligere i dag sendte en samlet bokbransje, deriblant NBU, et brev til Kulturdepartementet der vi etterlyste strakstiltak. Les hele brevet her.