Vi er inne i en tid som vil bli stående i bold italic i historiebøkene. For vår yrkesgruppe avlyses oppdrag, forlagshusene tømmes, bibliotekene er stengt, det er ekko i kjøpesentrene, og hjemme sitter forfatterne med en uvisshet større enn noen gang.

Når vi i rådet skal rekapitulere arbeidet vårt siden januar, føles det nesten surrealistisk å vende blikket mot det som skjedde for bare noen måneder og uker siden. På den annen side gjør det også litt godt å referere fra den tiden da alt var i vater, i visshet om at pandemien ikke vil vare evig – for før eller senere skal vi tilbake dit: til normalen!

Bak oss ligger uansett det som for rådet er årets viktigste begivenhet: stipendtildelingen. Etter at vi har lest over 150 bøker og en tykk bunke med søknader, skal dommen falle i januar. Hver og en av oss kommer til dette møtet med en liste over dem vi selv ønsker aller mest å gi stipend til.

Dette er kanskje den vanskeligste delen av det hele. Gjennomgangstonen ved møtestart er i alle fall at samtlige ønsker å gi penger til mange flere! Heldigvis er utfallet nettopp det: Gjennom til tider harde diskusjoner blir lista over mottakere stadig lengre, mens summen som gjenstår å fordele, krymper. Vi kan skrive under på at hver og en av dere blir grundig evaluert.

Når stipendtildelingen offentliggjøres i morgen, vil noen søkere juble, andre trekke et lettelsens sukk, atter andre fortvile – i år kanskje mer enn noen gang. Vi skulle så gjerne ha gitt penger til alle, men kan bare be dere om å fortsette med å skrive og illustrere, for så å gyve løs på neste års søknad når den tid kommer.

Vår konklusjon når vi ganske så utslitte avslutter stipendutdelingsmøtet i januar, er at om det er noe norske barne- og ungdomsforfattere kan, så er det å skrive knallgode bøker! Noe av det beste med å sitte i rådet, er når det kommer en ny forsendelse i postkassa og man kan sette seg ned i ro og mak for å lese, kjenne begeistringen vokse – for ikke å snakke om når rådet samles og man knapt kan vente med å høre om også de andre har den samme entusiasmen for en tittel som du selv.

Og årets utgivelser har allerede begynt å komme. Det er med andre ord mye å glede seg til for rådets medlemmer, tross djevelskapen som herjer rundt oss. For hva er vel bedre når verden har gått av hengslene, enn å henfalle til en god bok? Måtte bare så mange som mulig av våre barn og unge oppdage det samme. Det har de nemlig fortjent. Og bak det hele står raden av formidable norske barne- og ungdomsbokforfattere, som øser av sin fantasi, kunnskap og klokskap!

Så til vi møtes igjen: Hold ut, hold dere friske og fortsett å jobbe – bedre tider enn dette vil snart komme.

Rådet

PS: For de av dere som etterlyser en redegjørelse for rådets arbeid året sett under ett, henviser vi til årsmeldingen.

NBUs litterære råd. Bak f.v.: Sigbjørn Mostue, Lene Ask og Harald Nortun (nestleder). Foran f.v.: Charlotte Glaser Munch (leder), Ingunn Røyset og Arnfinn Kolerud. Foto: NBU