Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattarar kan søke på både NBUs stipend og Statens kunstnarstipend. NBUs litterære råd er stipendkomité for begge ordningane og fordeler stipenda mellom søkarane.

Arbeidsstipendet er kr 276 805 per år i 2020.

Desse har fått Statens kunstnarstipend:
Arbeidsstipend
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnarar
Diversestipend

Desse har fått stipend frå NBUs vederlagsfond:

Arbeidsstipend År
Sanne Mathiassen 1
Anneli Klepp 1
Tyra T. Tronstad 1
Alice Lima de Faria 1
John S. Jamtli 1
Ida Larmo 1
Aleksander Kirkwood Brown 1
Alexander Løken 1
Diversestipend Sum
Elin Hansson 150 000
Vilde Kamfjord 150 000
Marianne Gretteberg Engedal 150 000
Kristine Tofte 150 000
Ragnar Aalbu 150 000
Lars Mæhle 150 000
Atle Hansen 150 000
Tor Arve Røssland 150 000
Ragnhild Brochmann 150 000
Camilla Kuhn 150 000
Sunniva Relling Berg 150 000
Mina Lystad 150 000
Sissel Horndal 100 000
Henrik Hovland 100 000
Nora Brech 100 000
Camilla Sandmo 75 000
A. Audhild Solberg 75 000
Ingrid Ovedie Volden 75 000
Stian Hole 75 000
Ellen Fjestad 75 000
Kaia Dahle Nyhus 75 000
Widar Aspeli 75 000
Ayse Koca 75 000
Eli Hovdenak 60 000
Liv Marit Weberg 50 000
Synne Lea 50 000
Camilla Otterlei 50 000
Lars Joachim Grimstad 50 000
Tore Aurstad 50 000
Erling Pedersen 50 000
Robert Næss 50 000
Agnar Lirhus 50 000
Carina Westberg 50 000
Stina Langlo Ørdal 40 000
Trude Tjensvold 30 000
Constance Ørbeck-Nilssen 30 000
Lise Knudsen 30 000
Caterina Cattaneo 30 000
Mathias Nyhagen Aspelund 30 000

Alle som har søkt stipend frå NBUs vederlagsfond, vil få skriftleg svar på søknaden. Stipenda blir delt ut under føresetnad av at det elektroniske årsmøtet til NBU godkjenner budsjettet for 2020.

(Illustrasjon: Jill Moursund)