Koronakrisen rammer kunstnerne og frilanserne hardt. Barne- og ungdomsbokforfattere får oppdrag utsatt eller avlyst, og vi vet at mange står i en akutt økonomisk krise som følge av det.

NBU har derfor opprettet et midlertidig krisefond for å hjelpe de barne- og ungdomsbokforfatterne som denne situasjonen rammer hardest, i en periode hvor myndighetenes støtteordninger ennå ikke er operative. Krisefondet består av 25 stipend à kr 20 000. 

Du kan søke på krisefondet dersom du er en aktiv forfatter og direkte økonomisk rammet av koronakrisen. Du trenger ikke være medlem av NBU for å søke. 

Slik søker du:
Send en mail til administrasjonen i NBU, der du redegjør kort for hvordan koronakrisen har rammet din økonomi (avlyste oppdrag, endret arbeidssituasjon o.l.).

Søknadene behandles av et utvalg fra NBUs styre. Vi understreker at krisefondet vil prioritere forfattere som befinner seg i en akutt økonomisk krise.

Søknadsfrist er tirsdag 31. mars. Den korte søknadsfristen er satt for å bistå i en akutt situasjon. Utbetaling vil skje før påske.