FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra.

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn mellom 6 og 12 år. Biblioteket inneholder boklister med aktiviteter til alle de 17 bærekraftsmålene, og boklistene er organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulik lesekompetanse.

Hver bokliste ledsages av et oppfølgingsmateriale for voksne som viser hvordan man kan snakke med barna om bøkene man har lest, og reflektere over bærekraftsmålet og hva man selv kan gjøre. Også informasjon om hvilke deler av læreplanverket det aktuelle materialet kan innpasses under og hvordan, følger med.

Det er Den Norske Forleggerforening som har tatt initiativet til prosjektet, som er en norsk versjon av FNs Sustainable Devlopment Goals Book Club. Forleggerforeningen har imidlertid overlatt utformingen til Norsk barnebokinstitutt, som har samlet et stort, ideelt barnelitteraturfaglig miljø til å delta i utviklingsarbeidet. Samarbeidspartene består foruten de to nevnte organisasjonene av NBU, Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.

Bærekraftsbiblioteket er et prosjekt som engasjerer barna, styrker deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gir dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer. Påmeldingen åpner i dag, og vi oppfordrer skoler, biblioteker og andre organisasjoner over hele landet til å delta.

Les mer og meld dere på her!

Noen av bøkene på boklistene. Foto: Niklas R. Lello