NAV administrerer den midlertidige ordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende som skal dekke helt eller delvis tapt inntekt som følge av koronautbruddet. Søknadsportalen er nå åpen, og du finner den her.

Opprinnelig skulle kompensasjonen beregnes ut fra gjennomsnittlig næringsinntekt de siste tre årene, men NAV har nå landet på at de tar utgangspunkt i næringsinntekt for 2019.

De har også signalisert til kunstnerorganisasjonen Creo at de som har hatt spesielt lav inntekt i 2019, vil få en manuell behandling av søknaden. Denne ordningen er ikke på plass ennå.

Vi oppfordrer derfor alle til å følge nøye med på NAVs nettsider og lese all informasjon grundig når man søker.

Du kan lese mer om forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende i denne månedens NBU-leder.

Ikke nøl med å ta kontakt med NBU om dere har spørsmål!