Norsk Forfattersentrum har gjort en stor innsats for norske forfattere de siste månedene, og nylig utlyste de også støttestipender à 5000 kroner til forfattere i akutt økonomisk krise.

NBU har valgt å bidra til potten med 100 000 kroner. Midlene er øremerket barne- og ungdomsbokforfattere. Også NFFO bidrar med midler øremerket sakprosaforfattere og -oversettere. I tillegg kommer midler fra Forfattersentrum og Litteraturhuset i Oslos «Spleis»-aksjon.

Støttestipendene skal gå til å betale forefallende utgifter.