En annerledes og krevende vår går brått over i sommer. Det er snart ferietid, og mange går inn i den med en stor porsjon uro i brystet for hvordan høsten vil bli. Akkurat det er det ingen som vet – om det blir mer begrensninger, eller om vi går mot en mer normal høst.

Det vi imidlertid vet, er at bokbransjen er rammet av det som har vært, og at salget og bestillingen av nye bøker er gått dramatisk ned. I tillegg opplever mange at de har færre formidlingsoppdrag. Skoler og kulturscener er tilbakeholdne med å booke, da fremtiden er usikker hva gjelder smittevern og pandemiutvikling.

Barne- og ungdomsavdelingene i forlagene melder likevel om en «mild optimisme» og at bokhandlene bestiller, om med en større grad av forsiktighet. Det meldes om mange spennende titler til høsten, om ualminnelig sterke høstlister. Det er gode nyheter! Barn må ha gode relevante fortellinger, barn må lese, derfor må bøker skrives, produseres, distribueres, selges og kjøpes. Uansett hvordan verden henger sammen. Det gjelder å finne løsningene. Det er en trøst i det. Og håp. Så skriv, alle gode forfattere. De beste bøkene til de viktigste leserne. Som aldri før!

Jeg vil benytte anledningen til å takke Norsk Forfattersentrum for en formidabel innsats for forfatterne, litteraturen og leserne denne våren. De har øvet betydelig press på myndigheter for å ivareta forfatternes interesser. De har tatt til orde for mer kunstnervennlige ordninger i NAV, for ekstraordinære koronastipend, og nylig etablerte de et støttestipend til forfattere i akutt økonomisk krise. NBU har bidratt til potten med 100 000 kroner. Dette er midler som øremerkes barne- og ungdomsbokforfattere.

NBU var tidlig ute med å etablere et eget krisestipend. Dette ble utbetalt allerede før påske til de som fikk søknaden innvilget. Vi vet at behovet for økonomisk støtte er minst like stor nå. Mange barne- og ungdomsbokforfattere er rammet av nedgangen eller bortfall av formidlingsoppdrag. Det er alvorlig for kunstnerøkonomien.

Myndighetene har bevilget 100 millioner til kunst og kultur, hvorav 70 millioner til  ekstra kunstnerstipend. Disse skal fordeles etter de etablerte stipendkvotene for de forskjellige kunstnergruppene. NBU vil få sin andel, og forhåpentligvis vil disse ekstra stipendmidlene kunne utbetales til høsten. Vi vet ennå ikke hvor mange eller hvor store stipendene blir.

Samtidig med alt dette ruller tvisten om fordeling av bibliotekvederlaget videre. Forfatterforbundet ønsker sin del av vederlagsmidlene, og de fem skjønnlitterære foreningene har nå sendt inn hvert sitt innspill til forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget. På bakgrunn av innspill og replikker vil forhandlingsutvalget fatte et vedtak. Dersom foreningene ikke godtar utvalgets vedtak om fordeling, går tvisten videre til voldgift.

Bibliotekvedelaget er, som alle vet, den viktigste inntektskilden til foreningene, derfor er dette er en helt avgjørende sak for oss. NBU er den eneste foreningen som er representativ for barne- og ungdomsbokforfattere, og midlene vi disponerer, skal komme barne- og ungdomsbokforfatterne til gode. NBUs jobb nå er å kjempe for at kunstnergruppen vi representerer beholder sin rettmessige andel av vederlagsmidlene. Vi regner med at forhandlingsutvalgets avgjørelse kommer før sommeren, og at en eventuell voldgift vil finne sted til høsten/tidlig i vinter.

Med ønske om en god sommer, tross alt. Og en spennende, om krevende høst. Av og til passer det å si at verden er ikke for pyser – eller nybegynnere.

Alt godt

Taran

Ulvøya, Oslo, juni 2020. Foto: NBU