Oslo kommune deler ut 6,2 millioner i stipender til kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. 200 000 kroner er satt av til forfattere bosatt i Oslo. 

Det tildeles stipender på opptil kr 70 000 etter en åpen søknadsrunde.

Hvem kan søke?
Skjønnlitterære forfattere med registrert bostedsadresse i Oslo innen 31. desember 2019.

Når er søknadsfristen?
1. september 2020 kl. 13:00.

Hva skal stipendet gå til?
Kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjekter og ulike produksjonsutgifter, herunder husleie.

Hva skal søknaden inneholde?
– Prosjektbeskrivelse
– Oversikt over utdannelse og kunstnerisk produksjon (bokutgivelser)

Det ønskes ingen vedlegg til søknaden. Vedlagte manuskripter, kritikker osv. vil ikke bli lest. Husk å begrunne søknaden, vær tydelig på om søknadssummen skal dekke husleie, skriveopphold, materialkostnader e.l., og før opp en realistisk sum.

Vurderingskriterier
Stipendet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet.

Søk elektronisk  her

Du vil få bekreftelse på skjerm på innsendt søknad. Får du ingen bekreftelse, er det viktig at du sender en e-post til sekretariatet til Den norske Forfatterforening (DnF). Dit kan du også henvende deg for å  få søknadsskjema på papir.

Papirsøknader må være poststemplet senest 1. september. Søkeren har selv ansvaret for å passe på at søknaden er poststemplet med riktig dato. Dette er spesielt viktig hvis du sender søknaden fra post-i-butikk, da mange av disse filialene ikke stempler eller sender post videre samme dag.