FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og dette innebærer aktiviteter også på lokalt nivå.

Her kommer Bærekraftsbiblioteket inn.

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club og er tilpasset barn fra 1. til 7. trinn. Biblioteket består av boklister og aktivitetsforslag for alle de 17 bærekraftsmålene. Bøkene på listene er delt inn i aldersgruppene 6–8 år, 8–10 år og 10–12 år og er organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulik lesekompetanse.

Hver bokliste ledsages av et veiledningsmateriale for lærere, bibliotekarer og andre voksne, som bl.a. inneholder forslag til hvordan man kan snakke med barn om bøkene de har lest, og hvordan man sammen kan reflektere over bærekraftsmålet og hvordan man engasjerer seg.

Her er en kjapp innføring i konseptet ved Liv Gulbrandsen:

Hvordan snakker man med barn om bøker? Her er en veiledningsvideo for lærere, bibliotekarer og andre som vil starte en lesesirkel knyttet til Bærekraftsbiblioteket:

Det er Den Norske Forleggerforening som har tatt initiativet til Bærekraftsbiblioteket. De har imidlertid overlatt utformingen til Norsk barnebokinstitutt, som har samlet et stort, ideelt barnelitteraturfaglig miljø til å delta i utviklingsarbeidet. Samarbeidspartene består foruten de to nevnte organisasjonene av NBU, Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.

Påmeldingen er åpen, og vi oppfordrer skoler, biblioteker og andre organisasjoner over hele landet til å delta fra skolestart 2020.

Les mer og meld dere på her!

 

Noen av bøkene i Bærekraftsbiblioteket. Foto: Niklas R. Lello