Sommervarmen henger igjen, men de fleste av oss er kanskje ferdig med ferie og tilbake i hverdagen. NBU-administrasjonen har vært på plass siden starten av august. Det har stort sett vært stille i feriedagene, men en del saker har tikket og gått gjennom sommeren.

Som det meldes om her på hjemmesiden, har forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget nå kommet med vedtak om fordeling av vederlag. Fordelingstvisten om vederlag mellom de skjønnlitterære skribentforeningene har preget det siste året. Da foreningene ikke klarte å komme til enighet seg imellom, gikk oppgaven i vår videre til forhandlingsutvalget. Nå har vi altså fått et vedtak hver av foreningene må vurdere.

Dersom vedtaket avvises av en eller flere av foreningene, går saken videre til voldgift. En eventuell stevning til voldgiften skal sendes Kulturdepartementet senest 5. oktober i år. Dette gir oss god tid til å drøfte vedtaket i styret og med rådgiverne våre.

Det er naturlig å tro at fremtidige forhandlinger om fordeling vil bli preget av forhandlingsutvalgets vedtak. Det er derfor avgjørende at det tydelig fremgår av vedtaket hvilke premisser for fordeling mellom kunstnergruppene og foreningene utvalget har lagt til grunn. Vi må også være trygge på at man gjennom vedtaket har kommet frem til den beste løsningen for denne tvisten, og at løsningen hviler på fordelingskriterier som er eller kan bli omforente av de berørte foreningene.

Det er NBU som forvalter vederlagsmidlene til kunstnergruppen vi representerer. Dersom vi blir fratatt midler og disse overføres til en annen forening, er det avgjørende at midlene fortsatt kommer vår kunstnergruppe til gode, nemlig barne- og ungdomsbokforfattere.

Alminnelig foreningsarbeid tikker også videre med små og store utfordringer. Vår nyansatte jurist Astrid H. Storrusten har brukt tiden godt og satt seg grundig inn i foreningsavtalene våre, og hun er i gang med skissen til en foreningsavtale vedrørende strømming.

Salget av bøker gikk ned første halvår i år, mens tallene for lydbøker og strømming har eksplodert. Det er avgjørende at vi får en bransjeavtale, og ikke minst at strømmetjenesten blir underlagt litteraturpolitiske forpliktelser. Her har skribentforeningene felles interesser. Les gjerne kommentaren til lederen av DnF her. Det vil bli spennende forhandlinger fremover.

Skribentorganisasjonene er invitert til et møte med kultur- og likestillingsministeren om situasjonen i bokbransjen. Dette vil finne sted medio september.

Vi skal også glede oss over alle nye høstbøker. Gratulerer til alle dere med en rykende fersk bok i hendene eller en på trappene. Medlemmer eller debutanter – og de imellom. Det er mye å glede seg over her.

En annen gladsak verdt å nevne, i tilfelle den har gått under radaren: Nordens aller første masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling starter i høst hos Norsk barnebokinstitutt (NBI). Et toårig masterstudium. Et «barne- og ungdomslitterært laboratorium». Det er fenomenalt! Gratulerer, Norge! Gratulerer, NBI! Gratulerer, masterstudenter som skal begynne veldig snart. Dere er heldige. NBU jubler. Les mer om masterstudiet her.

Tiden fremover er høyst usikker hva gjelder smittevernregler og utvikling av smittenivået i Norge – og hvordan dette vil påvirke boksalg og formidling videre. Jeg håper alle holder seg friske, overholder smitteverntiltak og viser ekstra omsorg for andre i denne krevende tiden.

God arbeidslyst og god høst!

Taran

Slidrefjorden, Valdres, august 2020. Foto: NBU