Skjermdump fra nettsiden til Nasjonalbiblioteket, der du kan lese norske bøker gratis digitalt.

Som følge av en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor har norske lesere gratis tilgang til å lese norske bøker utgitt før 2001 på Nasjonalbibliotekets nettside. Dette tilbudet ble tidligere kalt Bokhylla.

For dette betaler Nasjonalbiblioteket årlig et vederlag til Kopinor, som fordeler pengene mellom opphaverorganisasjonene, bl.a. NBU, og utgiverorganisasjonene, bl.a. Forleggerforeningen.

Opphaverorganisasjonene og utgiverorganisasjonene har lenge vært uenige om hvordan vederlaget skal fordeles, og for to år siden startet forhandlingene om å få til en varig fordelingsavtale.

Partene ble imidlertid ikke enige, og tvisten endte dermed i Kopinors voldgiftsrett, der NBU og 13 andre opphaverorganisasjoner, bl.a. Forfatterforeningen, Oversetterforeningen og Dramatikerne, krevde å få ca. 3/4 av vederlaget, mot tidligere ca. 2/3.

Nå er voldgiftsdommen her, og den er gledelig: Vi får en økt andel av vederlaget, helt i tråd med det vi krevde!

Dommen medfører at opphaverorganisasjonene nå får ca. 6 % mer av vederlaget, om lag 700 000 kroner per år.

Les hele dommen her.