For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. 

Du kan søke om følgende stipender:

1. NBUs fonds stipend (arbeidsstipend og diversestipend)
Søk elektronisk her

Vil du ha søknadsskjemaet på papir, kan du henvende deg til NBUs sekretariat:
E-post: ellen.liland@nbuforfattere.no
Telefon: 22 47 85 70

Søknadsfristen er 16. oktober 2020 kl. 13:00

2. Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend og diversestipend)
Les mer og søk elektronisk her

(Søknadsskjemaet blir tilgjengelig ca. 20. september.)

Søknadsfristen er 16. oktober 2020 kl. 13:00


Informasjon om stipendene:

Arbeidsstipend
Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å arbeide med personlige prosjekter eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år. Stipendet innberettes som næringsinntekt. I 2020 utgjør stipendet brutto kr 277 000.

Diversestipend
Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan gis støtte til bl.a. prosjekt, etablering, kurs, reise, utstyr, vikar. Søkeren må selv definere det konkrete formålet han/hun søker støtte til, og hva det personlige kunstneriske utbyttet vil bli. Det kan søkes om flere formål på samme skjema. I 2020 ble det tildelt fra kr 30 000 til 150 000.

Du kan søke på både NBUs fonds stipend og Statens kunstnerstipend, og både arbeidsstipend og diversestipend.

Dette må du huske når du søker stipend

3
. Den norske Forfatterforenings (DnF) stipend av vederlagsfondets penger, DnFs stipendfond og Den norske Forleggerforenings legat
Se DnFs hjemmesider for informasjon og søknadsskjema

Du kan også ringe DnF på tlf. 23 35 76 20.

 4. Nordiske forfatterstipend

Med forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2020 à kr 20 000) for studiereiser til Danmark, Finland, Island og Sverige. Færøyene og Grønland hører inn under Danmark.

Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 md. Skriv hvilke(t) land du ønsker å reise til, og hvorfor. Begrunnet søknad sendes i brevs form til:

Den norske Forfatterforening
Postboks 1779 Vika
0122 Oslo