NBU ble nylig gjort oppmerksom på at Storytel skal over på en tidsbasert forretningsmodell, som innebærer at fordelingen av inntekter mellom titlene baserer seg på hvor mange timer de ulike titlene blir lyttet til.

«En lytting» skal defineres etter et gjennomsnitt. Det ryktes om 8 timer. Det vil si at et lytt som tidligere var verdt minst 10 kr, kan nå være verdt så lite som 1,25 kr. Modellen skal ifølge Storytel rulles ut fra 1.1.2021.

Vi er svært bekymret for konsekvensene dette kan ha for barne- og ungdomsbokforfatternes strømmeinntekter. I dag har mange forfattere avtaler som sikrer dem et minstevederlag på 10 kr per «lytt», der hva som defineres som et lytt er avgjørende for når minstevederlaget får anvendelse. Dette minstevederlaget står nå i stor fare for barne- og ungdomsbokforfattere, dersom det inngås avtaler i henhold til Storytels nye økonomiske modell.

Det er særlig alarmerende at dette skjer parallelt med forhandlinger om normalkontrakter for strømming. NBU står i kø for å forhandle en normalkontrakt for barn og ungdom, og vi er redd dette vil legge sterke føringer for våre forhandlinger.

Foreløpig er det bare Forfatterforeningen og Forfatterforbundet som forhandler med Forleggerforeningen om en normalkontrakt for voksenskjønn, forhandlinger vi ikke har innsikt i. Barne- og ungdomslitteraturen er altså ikke en del av forhandlingene som pågår. Dette er meget uheldig, og man kan spørre seg hva motivet er for å holde NBU utenfor forhandlingene.

Vi ber nå alle som blir kontaktet om inngåelse eller reforhandling av strømmeavtaler, om å kontakte NBU. Vi kan ikke anbefale å inngå avtaler som baserer seg på de nye premissene Storytel har varslet.

Taran Bjørnstad, styreleder i NBU