Den norske bokbransjen går sammen om nye tiltak mot seksuell trakassering. NBU har tidligere vært med på å utarbeide retningslinjer og deltar også i det nye initiativet.

Oppropet fra bransjen er følgende, datert 12. november 2020:

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har i dag hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen. Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen og revidere og synliggjøre retningslinjene ved seksuell trakassering.

Vi oppfordrer alle som har behov, om å konsultere organisasjonenes nettsider eller å ta kontakt direkte med én av organisasjonene. De som trenger direkte rådgivning, kan også ringe Balansekunsts rådgivningstelefon eller henvende seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet.  Trakasseringssaker kan klages inn til Diskrimingeringsnemnda, et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på trakassering og diskriminering.

Etter at vi har resultatene fra kartleggingen, vil vi sammen komme tilbake med flere forslag til tiltak på kort og lang sikt. Vi vil samtidig understreke at vi vet det allerede forekommer mye godt arbeid i bransjen, og vil bygge videre på dette og andre bransjers erfaringer.

Vi inviterer flere aktører inn i samarbeidet om en trygg bransje.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
E-post: sekretariat@nbuforfattere.no  

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
E-post: post@nffo.no  

Norsk Forfattersentrum
E-post: norsk@forfattersentrum.no

Norsk Oversetterforening
E-post: post@translators.no 

Forfatterforbundet
E-post: post@forfatterforbundet.no 

Den norske Forfatterforening
E-post: post@forfatterforeningen.no 

Bokhandlerforeningen
E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no 

Forleggerforeningen
E-post: dnf@forleggerforeningen.no