Boken som åndsverk

Tid: Tirsdag 1. desember kl. 14–15
Sted: Zoom

Å utnytte en tekst har tradisjonelt handlet om å trykke og selge papirbøker. Med digitaliseringen ser vi at bokbransjen er i drastisk endring – og med digitaliseringen kommer også kommersialiseringen. Nå er bransjen opptatt av andre utnyttelsesmuligheter enn papirformatet, som strømming av lydbøker, berikede bøker, digitale lærebøker m.v., og vi ser tendenser til at forlagene i større grad vil operere som helhetlige rettighetsforvaltere fremfor tradisjonelle forleggere.

Hva er forfatternes rolle i dette? Hvor mye kontroll har vi over vårt eget verk? Hva ligger egentlig i det å ha opphavsrett? Hvilke utnyttelses-muligheter finnes, og hvem forvalter hva, og hvordan?

Tirsdag 1. desember kl. 14–15 inviterer NBU til webinar om dette temaet på den digitale tjenesten Zoom. Webinaret vil bli ledet av NBUs jurist Astrid Hamran Storrusten.

Arrangementet er gratis, og du deltar via PC/mac, nettbrett, mobil e.l.

Medlemmer av NBU får invitasjon til webinaret (Zoom-lenke) på e-post. Er du ikke medlem av NBU, men barne- og ungdomsbokforfatter og ønsker å delta? Ta kontakt med NBUs administrasjonsleder Ellen Liland for å få tilsendt invitasjon.

Bokbransjen er i rask endring, og det er viktig å kjenne til rettighetene dine. Vi oppfordrer alle barne- og ungdomsbokforfattere til å delta!

Styremedlem Bjørn Ousland, administrasjonsleder Ellen Liland og rådsleder Charlotte Glaser Munch sjekker ut tradisjonelle papirbøker i en bokhandel i Berlin. Foto: NBU