Kjære forfattere

NBU har vært i flere møter med Storytel og fått bekreftet at strømmetjenesten ønsker å legge om til en tidsbasert forretningsmodell fra januar 2021. Dette innebærer at strømmeinntekter fordeles mellom titler basert på hvor mange timer de lyttes til.

I den økonomiske modellen vi er blitt forelagt, går Storytel fra et minstevederlag på 10 kr per lytting til at forfatteren får 1,25 kr per påbegynte time.

Modellen er beregnet ut fra en antagelse fra Storytels side om at lydbøker i gjennomsnitt varer i åtte timer – et gjennomsnitt som overhodet ikke er representativt for barne- og ungdomslitteraturen. Et stort antall barne- og ungdomsbokforfattere vil med innføringen av den nye modellen få strømmeinntektene sine redusert med potensielt opptil 80 %  – fra 10 kr per lytting til 1,25 kr per lytting for en bok med lyttetid på en time eller mindre.

Dette mener NBU er fullstendig uakseptabelt.

Modellen rammer potensielt ikke bare forfatterne, men hele barne- og ungdomslitteraturen. NBU har forståelse for at det kan være behov for nye modeller som ivaretar forfattere av lengre romaner i strømmetjenestene bedre, men modellen som foreslås, rammer barne- og ungdomslitteraturen på en slik måte at den ikke kan aksepteres.

Vi har skrevet brev til barne- og ungdomsbokavdelingene i forlagene og gjort rede for vårt syn, og samtidig gjort dem oppmerksom på at NBU oppfordrer alle sine forfattere til å avstå fra strømmekontrakter der den nye tidsmodellen til Storytel legges til grunn, med mindre forlaget kompenserer forfatteren på en slik måte at inntjeningen fra strømming av den aktuelle tittelen likevel blir akseptabel. Vi har også kontaktet Forleggerforeningen med ønske om å komme i gang med forhandlinger tidligere enn det som ble forespeilet oss.

Vi oppfordrer alle barne- og ungdomsbokforfattere om å avstå fra nye avtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler som baserer seg på de nye premissene Storytel har varslet. Vi mener det er nødvendig inntil en ny økonomisk modell fremlegges og vi inviteres inn i en reell forhandlingsposisjon. 

Hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Takk for solidaritet og kollektiv handlekraft!

Vennlig hilsen
Taran Bjørnstad,
leder i NBU

Taran Bjørnstad. Foto: Stine Friis Hals