Sist uke ble det klart at Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner som følge av budsjettforhandlingene på Stortinget.

Norsk kulturfond er et statlig fond som blir administrert av Kulturrådet. Fondet har blant annet som mål å gjøre kunst og kultur tilgjengelig, og bedre vilkårene for kunstnerisk produksjon og formidling, og gir i første rekke tilskudd til enkelttiltak og til forsøksvirksomhet på kunst- og kulturområdet.

– Det er vanskelig å forstå at dette kuttet kan være riktig midt i den krisen kultursektoren nå befinner seg i, sier Kulturfondets rådsleder Lars Petter Hagen i en uttalelse til Kulturrådet. – Dette er et kutt som vil gå ut over mange av de som er hardest rammet av pandemien.

Rådet for Norsk kulturfond. Rådsleder Hagen står i svart i midten. Foto: Marta Anna Løvberg

Også leder av Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, stiller seg uforstående til reduksjonen: – Det siste året har økonomien i innkjøpsordningen ført til kutt i forfatterutbetalingene. Og nå kuttes bevilgningene til Kulturfondet med 10 millioner. Det er et drøyt politisk signal. (Les intervjuet med Kriznik her.)

Kulturdepartementets stimuleringsordning videreføres for første halvår 2021, og det er varslet at en andel av disse midlene vil brukes til å styrke ordninger under Norsk kulturfond.

– Det er nødvendig at det nå kommer økte bevilgninger gjennom stimuleringsordningen, også til Norsk kulturfond, sier Lars Petter Hagen. – Nå trengs det politisk vilje til å satse på den bredden av norsk kunst- og kulturliv som Norsk kulturfond representerer, og en anerkjennelse av det frie feltets betydning i det norske samfunnet.