På grunn av koronapandemien blir det digitalt årsmøte også i år. Årsmøtet varer fra torsdag 25. februar kl. 12 til torsdag 4. mars kl. 15. I denne perioden skal du avgi din stemme digitalt (samme løsning som i fjor).

Kun saker som er nødvendig for driften av NBU, vil bli behandlet. Disse er: godkjenning av årsmelding, godkjenning av regnskap, godkjenning av budsjett og valg av styreleder, styremedlemmer, rådsmedlemmer og valgkomité.

Medlemmene har anledning til å komme med benkeforslag og stille styret spørsmål om årsmeldingen, regnskapet, budsjettet og valget fram til årsmøtet åpner 25. februar kl. 12. Spørsmål og forslag sendes per e-post til administrasjonen.

 

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.