Det er årsmeldingstid for foreningene, og for et merkelig, absurd år det er vi skal melde om. Det har samtidig vært et travelt år, med stor aktivitet i det litterære miljøet og i bokbransjen generelt.

De fleste har nok fått med seg endringer i Kulturrådets støtteordninger (flere av dem er NBU svært glad for), og at strømming av lydbøker har vært og er et brennhett tema for forfatterne og forlagene.

Bøker skaper ikke nødvendigvis verdensmestre, men mestrere av verden, har NBU argumentert, ikke minst i kampen for skolebibliotek. Pandemien har nok vært bevisstgjørende for mange om litteraturens betydning, spesielt for barn og unge. La oss håpe at myndighetene forstår at skolebibliotekene er like viktige for folkehelsa som gymsaler.

Årsmeldingen skrives på hjemmekontoret, der arbeidsåret stort sett er blitt tilbrakt.  Styremøter og arbeidsmøter har foregått på skjerm, via Teams eller Zoom, og nå gjennomfører NBU et digitalt årsmøte enda en gang. Det er ikke optimalt, men det er slik det må bli inntil Norge blir friskmeldt.

Kun saker som er kritiske for foreningsdriften skal vedtas på det digitale årsmøtet; andre saker som krever muntlig behandling, utsettes til vi kan avholde et fysisk møte, forhåpentligvis til høsten. Årets digitale årsmøte varer fra 25. februar til 4. mars. I den perioden kan medlemmene som er påmeldt, avgi sin stemme. Man melder seg på årsmøtet her.

I år skal medlemmene velge en ny foreningsleder. Jeg går av etter to perioder. Fire spennende, lærerike, travle og krevende år i NBUs tjeneste er over, og skrivestua venter – med et litt roligere tempo.

Det skal også velges medlemmer til styret og det litterære rådet. Valgkomiteen har gjort et fint arbeid, og gode kandidater er innstilt. Til tross for utskiftninger er det kontinuitet i både styre, råd og administrasjon, så kompetanse ivaretas og overføres til nye tillitsvalgte, som er sikret en god innføring i foreningsarbeidet.

NBU seiler videre med nye krefter, og det er akkurat slik det skal være. En av verdens veldig få (lenge den eneste) foreninger for barne- og ungdomsbokforfattere arbeider ufortrødent videre med visjonen «de beste bøkene til de viktigste leserne».

Heia NBU. Ingen over, ingen ved siden.

Taran

Avtroppende NBU-leder Taran Bjørnstad. Foto: NBU