Det er på tide å gjennomgå NBUs litterære råd og dets arbeid gjennom 2020 – i god årsmøtestil.

Bak f.v.: Sigbjørn Mostue, Lene Ask og Harald Nortun (nestleder). Foran f.v.: Charlotte Glaser Munch (leder), Ingunn Røyset og Arnfinn Kolerud. Sigbjørn Mostue og Charlotte Glaser Munch tar ikke gjenvalg på årsmøtet. Foto: NBU

Medlemmene med nynorsk som målform var Harald Nortun, Ingunn Røyset og Arnfinn Kolerud. Medlemmene med bokmål som målform var Charlotte Glaser Munch, Lene Ask og Sigbjørn Mostue. Vara var Johan B. Mjønes.

Møtevirksomhet

I løpet av 2020 hadde rådet ett fysisk møte og fire digitale, i tillegg til å ha jevnlig kontakt på mail. Det behandlet to medlemssøknader, og anbefalte styret å ta opp ett nytt medlem.

Det første digitale møtet gikk først og fremst med til å samle rådet om de nye utfordringene som korona ga oss. Vi oppdaget at digitale møter tar bort mye av den gode energien vi kjenner på når vi treffes fysisk, men at det tross alt føltes godt å møtes rundt den litterære samtalen. Her ble også en av medlemssøknadene behandlet.

Det andre møtet dreide seg om seniorstipendene. Da var rådet allerede mer drevne på det digitale, og fikk mye ut av å diskutere stipendsøknadene som var kommet inn, samt (som alltid) bøkene vi hadde lest så langt.

Det tredje møtet tok for seg Covid-stipendene, og det fjerde behandlet nok en medlemssøknad, debutanter ble diskutert (med tanke på Trollkrittet), det ble også de generelle trendene som preget 2020. Vi gikk dessuten gjennom diverse punkter i forbindelse med å lese de nærmere 300 stipendsøknadene som var kommet inn (statlige og interne).

Noe som gledet rådet gjennom hele året, var strømmen av bøker: Fortellertrangen lar seg ikke knekke av virus, og bøker i denne tid er viktigere enn noensinne.

Stipender

NBUs litterære råd deler ut NBUs egne stipend (fra vederlagsfondet) og innstiller kandidater til Statens kunstnerstipend. Dette gjøres i den siste halvdelen av januar.

Statens stipend: Rådet innstilte til tre ettårige arbeidsstipend for nyetablerte kunstnere. Av vanlige arbeidsstipend innstilte rådet til åtte stipend, der ett var treårig, tre var toårige og resten ettårige. Det ble innstilt til åtte diversestipend. Alle innstillingene til rådet ble bevilget av Statens kunstnerstipend.

NBUs stipend: Det ble tildelt åtte ettårige arbeidsstipend og 39 diversestipend.

I juli lyste Kulturrådet i tillegg ut en midlertidig stipendordning: Covid 19-stipend. Stipendbeløpet var på kr 100 000. Barne- og ungdomslitterære forfattere fikk tildelt 14 stipend.

Andre stipendtildelinger:

Seniorstipend: Liv Marie Austrem, Bente Bratlund og Stig Holmås ble innstilt til dette. Stipendet var på kr 75 000.

Oslo bys kulturstipend: Oslo kommune ga 6,2 millioner kroner i stipend til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. 200 000 kroner av disse gikk til forfattere. Stipendkomiteen der var sammensatt av medlemmer fra Den norske Forfatterforenings og NBUs litterære råd (sistnevnte ved leder Charlotte Glaser Munch). 184 søknader ble behandlet, og 10 forfattere mottok 19 500 kr hver. Tre av disse var barne- og ungdomsbokforfattere.

Bokhandlerforeningens forfatterstipend: Espen Dekko

Grunnstipend: Grunnstipend kan også søkes om for bøker som ikke er på innkjøpsordningen. De blir vurdert av et utvalg fra NBUs litterære råd (i 2020: leder og nestleder) Det ble søkt grunnstipend for 23 titler som ikke var på innkjøpsordningen. Av disse ble 16 innvilget.

Priser

Rådet nominerte også tre forfattere til NBUs debutantpris, Trollkrittet: Vilde Kamfjord med På omveien hjem, Marianne Gretteberg Engedal med Pølsetjuven og Maiken Nylund med Rikka på ordentlig og forever. Prisen gikk til Vilde Kamfjord.

Bjørn F. Rørvik var rådets nominerte til ALMA-prisen.

Siden det årlige styre- og rådseminaret gikk ut, og all annen aktivitet ble redusert, handlet rådsjobbingen i 2020 mest om å møtes på en god og konstruktiv måte digitalt, slik at den litterære samtalen og det jevne blikket på ny norsk barne- og ungdomslitteratur ble ivaretatt. I tillegg utførte rådet selvfølgelig det som skulle gjøres gjennom året.

Takk for oss

Avslutningsvis takker to av medlemmene for seg (for en fantastisk tid!): Sigbjørn Mostue og Charlotte Glaser Munch.

 

Les også:
Rådets hjørne: Imponerande bokhaust (november 2020)
Rådets hjørne: Sommar på Zoom (september 2020)
Rådets hjørne: En spesiell tid (mars 2020)
Rådets hjørne: Evaluering og begeistring (januar 2020)
Rådets hjørne: Den søte ventetid (desember 2019)
Rådets hjørne: Lesehøsten (oktober 2019)