Takk til alle som deltok på NBUs digitale årsmøte 25. februar–4. mars! Her er resultatet av avstemningen.

Det var 78 påmeldte til årsmøtet. 70 avla digital stemme. Tellekorpset har bestått av administrasjonsleder Ellen Liland, styremedlem A. Audhild Solberg og styremedlem Mari Kjetun. Fullstendig protokoll blir sendt medlemmene på e-post.

Sak 1. Årsmelding 2020
Vedtatt

Sak 2. Regnskap 2020 
Vedtatt

Sak 3. Budsjett 2021
Vedtatt

Sak 4. Valg av styreleder, styremedlemmer, rådsmedlemmer, valgkomité og revisor
Medlemmene som var påmeldt årsmøtet, hadde muligheten til å sende inn benkeforslag innen 25. februar. NBU mottok ingen forslag.

4.1 Styreleder
Alexander Løken (ny): Valgt

4.2 Styremedlemmer
Bjørn Arild Ersland (ny): Valgt

Håkon Øvreås (ny): Valgt

Liv Gulbrandsen (ny): Valgt

Vara: Åse Ombustvedt (gjenvalg): Valgt

Se det nye styret her.

4.3 Rådsmedlemmer
Harald Nortun (gjenvalg): Valgt

Ingunn Røyset (gjenvalg): Valgt

Johan B. Mjønes (ny): Valgt

Line Halsnes (ny): Valgt

Vara: Veronica Salinas (ny): Valgt

Se det nye litterære rådet her.

4.4 Valgkomité
Eldrid Johansen (ny): Valgt

Endre Lund Eriksen (ny): Valgt

Vara: Lars Mæhle (ny): Valgt

Valgkomiteen består i tillegg av Anneli Klepp, som ikke var på valg i år.

4.5 Revisor
BDO: Valgt