Årets digitale årsmøte er avsluttet, og valgkomiteens kandidater er valgt inn i styre og råd.

De nye tillitsvalgte tar over stafettpinnen fra fem medlemmer som har lagt ned et solid arbeid for foreningen. Hadde vi vært samlet til et fysisk årsmøte, ville de ha blitt takket av med både blomster og taler. Nå får de i stedet en digital applaus her:

Kjære Taran, Bjørn, Jan Tore, Charlotte og Sigbjørn, tusen takk for deres store engasjement og innsats for NBU og norsk barne- og ungdomslitteratur de siste årene!

Taran Bjørnstad (styreleder 2017–2020)

Takk også til Bjørn Ingvaldsen og Aina Basso for deres innsats i valgkomiteen de siste to årene.

Se det nye styret her.

Se det nye rådet her.

(Alle foto: NBU)