Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattarar kan søke på både NBUs stipend og Statens kunstnarstipend. NBUs litterære råd er stipendkomité for begge ordningane og fordeler stipenda mellom søkarane.

Arbeidsstipendet er på kr 283 000 per år i 2021.

Desse har fått Statens kunstnarstipend:

Arbeidsstipend År
Helene Guåker 3
Kathrine Nedrejord 2
Tor Arve Røssland              2
Kaia Dahle Nyhus               1
Tyra Tronstad 1
Elisabeth Moseng 1
Michael Stilson               1
Peter Strassegger 1
Jan Tore Noreng 1
Henrik Hovland 1
Sissel Horndal 1
Trude Anne Tjensvold 1
Nina Borge 1
Eldrid Johansen 1
Selma Lønning Aarø 1
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnarar År
Nora Dåsnes                                     1
Alexander Kielland Krag 1
Hege Østmo-Sæther Olsnes 1
Diversestipend Sum
Maiken Nylund 80 000
Håkon Øvreås 80 000
Sigrid A. Hansen            80 000
Elin Hansson 80 000
Anne Gunn Halvorsen 80 000
Randi Fuglehaug           80 000
Ingelin Røssland 80 000

Les meir om kor mange som søkte på Statens kunstnarstipend, og kor mange stipend som blir delt ut, på Kulturrådets nettsider.

 

Desse har fått stipend frå NBUs vederlagsfond:

Arbeidsstipend År
Hilde Hodnefjeld 2
Lars Mæhle 1
Hilde Myklebust 1
Tore Aurstad 1
Line Baugstø 1
Johan B. Mjønes 1
Max Estes 1
Sigbjørn Lilleeng 1
Ragnar Aalbu 1
Nicolai Houm 1
Kristine Rui Slettebakken 1
Lena Lindahl 1
Marius Molaug 1
Diversestipend Sum
Morten Solheim 150 000
Fanny Vaager 150 000
Monika Steinholm 150 000
Øyvind Torseter 100 000
Anna Fiske 100 000
Ann Helen Kolås Ingebrigtsen 100 000
Anne Elvedal 80 000
Tom Erik Fure 80 000
Gulraiz Sharif 80 000
Veronica Salinas 80 000
Camilla Otterlei 80 000
Martine Grande 70 000
Mari Moen Holsve 60 000
Sidsel Jøranlid 60 000
Endre Skandfer 60 000
Sanne Mathiassen 60 000
Inger Johanne Sæterbakk 60 000
Widar Aspeli 60 000
Ida Tufte Michelsen 60 000
Øystein Stene 60 000
Jon Ewo 60 000
Elin Viktoria Unstad 60 000
Robert Næss 60 000
Linn T. Sunne 60 000
Levi Henriksen 60 000
Atle Hansen 60 000
Helga Eriksen 40 000
Christian Wiik Gjerde 40 000
Thor Soltvedt 40 000
June Sommer Strask 40 000
Alexander Løken 20 000
Gro Røsth 20 000
Olla Rypdal 20 000

Alle som har søkt stipend frå NBUs vederlagsfond, vil få skriftleg svar på søknaden.

(Illustrasjon: Jill Moursund)