Håper alt står bra til i vårsola! Gratulerer til de av dere som lanserer duggfriske bøker, og lykke til til dem som legger siste finpuss på høstutgivelsene. I travle foreningstider kan det være fort gjort å glemme at det faktisk er litteraturen, de spennende og morsomme historiene, og de vakre illustrasjonene, som alt i bunn og grunn handler om.

Voldgift og strømming
Neste uke er det tid for voldgiftssaken om fordeling av bibliotekvederlaget. Innimellom forberedelser til den forhandler NBU fremdeles om en strømmeavtale. Det er krevende, men går framover, og jeg ser fram til å kunne komme med oppdateringer, forhåpentligvis positive, utover forsommeren.

Gjenbruk av tekst i digitale bibliotek
Men for mange av dere er det et annet tema som er mer presserende: gjenbruk av tekst i digitale bibliotek. Nesten daglig kontaktes vi av forfattere som har spørsmål om kontrakter og avtaler vedrørende dette. Særlig honoraret er det mange som lurer på. Er det bra nok? Vil jeg tape framtidig royalty ved å takke ja til denne avtalen?  

Jeg forstår at det kan virke både forvirrende og uoversiktlig, spesielt siden forlagene opererer med forskjellige avtaletekster og honorarsatser. Men svaret er dessverre at så lenge vi ikke har en foreningsavtale om dette mellom NBU og forlagene, må man selv gjøre seg opp en mening om honoraret er akseptabelt, og om det dekker eventuelt tap av framtidig royalty.

Å få på plass en foreningsavtale for gjenbruk av tekst i digitale bibliotek/læreverk er definitivt høyt oppe på blokka hos NBU. Men inntil den er på plass: Får dere forespørsel om bruk av bøkene deres i digitale bibliotek, oppfordrer vi dere til å lese avtalene nøye og kontakte NBU hvis dere er i tvil eller har spørsmål.

Vårt ønske er at bøkene deres skal nå ut til flest mulig lesere, i alle kanaler – og, ikke minst, at dere skal betales rettferdige honorarer.

Med ønske om en flott forsommer,

Alexander Løken
leder i NBU