Av Alexander Løken, leder i NBU

I går la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. NBU er skuffet over den mangelfulle satsingen på lesing for barn og ungdom.

I lys av at den aller første kulturmeldingen for barn og unge ble lansert før påske, er det oppsiktsvekkende få midler som går til støtte for å øke barns leselyst og leseferdigheter. Dette til tross for at vi vet at lesingen og leseferdighetene i Norge har gått ned, særlig hos unge.

NBU har tidligere tatt til orde for at den midlertidige innkjøpsordningen for skolebibliotek burde gjøres tilgjengelig for flere skoler enn i dag – og gjøres permanent (les mer her). Dette er et viktig kulturpolitisk verktøy for at flere barn skal ha tilgang på litteratur som er ny og relevant for dem, som igjen fører til økt leselyst og økte leseferdigheter.

I dag har noen skoler bugnende skolebibliotek, mens andre har et par kasser under en trapp. Altfor mange skoler mangler også midler til å ha skolebiblioteket åpent, med kompetent bemanning.

Det er et demokratisk problem at skolebibliotektilbudet ikke er likt for alle, og NBU mener regjeringen har et ansvar for å utjevne dette.

Les også: Ønsker statlige lesetiltak