Av Alexander Løken, leder i NBU

Etter en regntung mai er sommeren endelig her, med et håp om mer normale tider. Forrige uke gikk Norsk Litteraturfestival på Lillehammer av stabelen og satte startskuddet for at vi alle igjen skal få oppleve litteratur i levende live.

NBUs populære Barnebokbar ble gjennomført med smittevernsmessig fullt hus, og et knippe imponerende barnebokdebutanter og erfarne formidlere gjorde det til en minneverdig kveld. Å få møte forfatterkollegaer, både på og rundt scenen, ga absolutt mersmak!

Voldgiftssaken
Midt i Lillehammer-ukas tettpakkede program fikk vi også den gledelige nyheten om at en dom var avsagt i voldgiftssaken – og at NBU, Norsk Oversetterforening og Dramatikerforbundet fikk medhold i våre krav.

For å imøtegå noe uklare framstillinger i media la vi ut en oppsummering av dommen på nettsiden, med et løfte om en grundigere gjennomgang. Dette har vært en omfattende og langvarig tvist, men vi håper at følgende redegjørelse vil bidra til å oppklare eventuelle spørsmål:

Den 26. mai 2021 avsa voldgiftsretten – bestående av advokat Are Stenvik (leder), høyesterettsdommer Kine E. Steinsvik og professor Ole-Andreas Rognstad – dom i saken om fordeling av bibliotekvederlag mellom de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene.

Følgende fordelingsnøkkel legges til grunn for perioden 2019 til 2021:

  • Den norske Forfatterforening (DnF)                                27 %
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)    20 %
  • Norsk Oversetterforening (NO)                                         20 %
  • Norske Dramatikeres Forbund (NDF)                             20 %
  • Forfatterforbundet (FF)                                                           13 %

 

Dette resultatet innebærer fullt gjennomslag for NBU, NO og NDF (saksøkerne). Vår påstand var at vederlaget skulle fordeles basert på kunstnergrupper, med en fordeling på 20 % til barne- og ungdomsbokforfatterne, 20 % til oversetterne, 20 % til dramatikerne og 40 % til forfattere av voksen skjønnlitteratur (20-20-20-40).

Denne fordelingsnøkkelen bygger på etablert fordelingspraksis, og fastlegger en prosentfordeling som tilsvarer det nivået de fire foreningene har ligget på i ca. 30 år. Fordelingen gir forutsigbarhet og stabilitet for kunstnergruppene, og innebærer en prinsipiell likestilling av skribentene på litteraturfeltet.

Bakgrunnen
NBU, NO og NDFs klare standpunkt fra start har vært at dette er en konflikt mellom de to voksenskjønnforeningene DnF og FF, en konflikt som ikke skulle gå utover barne- og ungdomsbokforfatternes, oversetternes og dramatikernes vederlagsmidler.

Da FF fikk forhandlingsrett i 2019, fremsatte de krav mot alle de fire skjønnlitterære skribentorganisasjonene, selv om det var klart på det tidspunktet at FF var en protestforening mot DnFs opptakspraksis og forvaltning av stipender.

Kravet fra FF var at fordelingen skulle skje basert på medlemstall i de fem foreningene. Allerede før FF kom på banen, fantes det planer om å finne en ny fordelingsnøkkel. Etter FFs inntreden var en fortsatt fordeling etter medlemstall umulig å godta. Det ville medføre en enorm nedgang for NBU, NO og NDFs andeler.

Etter lange forhandlingsrunder uten resultat endte konflikten med at forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag fattet et fordelingsvedtak som innebar at NBU, NO og NDF hver måtte avsi ca. 1–2 % til FF.

Ett prosentpoeng innebærer en årlig reduksjon på ca. 700 000 kr, og altså årlig ca. 2–3 arbeidsstipender for hver av våre grupper. Uten en god begrunnelse for en slik reduksjon kunne ikke NBU, NO og NDF leve med et slikt resultat, og dette var grunnen til at de tre foreningene samlet gikk til sak mot DnF og FF.

Dommen
Voldgiftsretten har nå fastsatt flere sentrale prinsipper:

  1. Bibliotekvederlaget skal fordeles mellom kunstnergrupper (omtalt i dommen som «opphavergrupper»)
  2. Bibliotekvederlaget på det skjønnlitterære området skal fordeles mellom fire distinkte kunstnergrupper: forfattere av skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og oversettere
  3. Det er kun organisasjoner som er representative for kunstnergruppen, som har krav på å forvalte midler på vegne av den relevante gruppen
  4. Forfatterforbundet er ikke representativt for barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere eller oversettere

Dommen slår videre fast at Forfatterforbundet er representativt for voksenskjønn.

Hvordan DnF og FF skulle dele voksenskjønnpotten (40 %) mellom seg, overlot NBU, NO og NDF til rettens skjønn. Etter argumentasjon mellom DnF og FF endte voldgiftsretten med å fordele vederlaget skjønnsmessig med ca. 2/3 til DnF og ca. 1/3 til FF, særlig med hensyn til organisasjonenes økonomiske behov.

Dommen går altså helt vekk fra praksisen med fordeling basert på medlemstall i de enkelte organisasjonene, også i fordelingen mellom DnF og FF. Denne praksisen var konsensusbasert, og bygget på en klar forutsetning om at foreningene hadde sammenlignbare opptakskriterier. Alle foreningene representerte hver sin kunstnergruppe – både medlemmer og uorganiserte – og medlemstall var en indikasjon på gruppenes reelle størrelse og behov.

Hvorfor er dommen så viktig?
FF kom til NBU, NO og NDF med et krav om å ta midler fra våre kunstnergrupper. Vi hadde ingen indikasjoner som tilsa at FF ville ivareta våre kunstnergrupper, verken i stipendtildelinger eller i sin virksomhet. Å akseptere reduksjon innebar i realiteten mer midler til voksenskjønn, en gruppe som allerede fikk dobbelt så mye som våre kunstnergrupper. Kravet innebar også en fare for vår posisjon som representanter for unike kunstnergrupper med særegne interesser – både politisk og i forvaltning av midler.

Dommen likestiller våre kunstnergrupper og klargjør at barne- og ungdomsbokforfatterne, oversetterne og dramatikerne er kunstnergrupper med egne behov og interesser, interesser som i dag ivaretas av NBU, NO og NDF.

NBU håper dommen vil sørge for ro blant foreningene, at vi kan løfte blikket mot andre viktige saker som strømmeforhandlinger og utfordringen rundt digitale skolebibliotek. Og at vi, etter en etterlengtet «normal» sommer, kan gå inn i en høst i samarbeidets ånd.

Fortsatt god juni – og ikke nøl med å ta kontakt!