Av Alexander Løken, leder i NBU

Det er med stor glede at vi nå kan avsløre at NBU har framforhandlet en normalkontrakt for utgivelse av lydbok i strømmetjenester med Den norske Forleggerforeningen.

Som vi har orientert om tidligere, tok det tid før NBU fikk kommet i gang med våre forhandlinger, da forhandlingene til voksenskjønn så ut til å bli prioritert. Men siden januar, da vi endelig fikk satt oss rundt det digitale forhandlingsbordet, har det gått taktfast framover.

Det største temaet for NBUs forhandlinger var honoreringsmodellen. Før jul advarte NBU om at Storytel ønsket å gå fra stykkprisbasert honorering til en tidsbasert modell, noe som ville gått drastisk ut over barne- og ungdomsbokforfatterne, og da spesielt forfatterne av de korteste bøkene. Da vi kom til forhandlingsbordet, var meldingen klar: Vi skulle inn i en tidsmodell, og utgangspunktet var rett over 1 krone per time.

De første månedene av forhandlingene ble brukt til dette, og NBU jobbet hardt for å finne en modell som ikke ville redusere våre medlemmers inntekter drastisk. NBU sto støtt på at litteratur ikke er metervare, og at bokens lengde ikke skal være det som fastsetter dens kunstneriske verdi

Etter mange runder og hardt press fra NBU fikk vi den gledelige nyheten om at Storytel Norge hadde besluttet å gå bort fra planen om en tidsmodell og bevare stykkprismodellen slik den eksisterer i dag. Vi blir nå det eneste landet i verden som har en stykkprisavtale med Storytel.

At en ledende aktør som Storytel går bort fra tidsmodellen, setter en klar presedens for andre strømmetjenester, og har vært førende for våre forhandlinger med Forleggerforeningen. Dette er en betydelig seier for NBU, og det er oppløftende å se at vi, som en forholdsvis liten forening, har såpass stor påvirkningskraft.

Gjentatte lyttinger
Siden forhandlingene startet i januar, har en kjepphest for både NBU og forleggerne vært utfordringen med gjentatte lyttinger, altså at en abonnent lytter til den samme boken flere ganger, og hvordan dette skal honoreres. Det har vært en bekymring hos forleggerne at de aller korteste barnebøkene får svært mange lyttinger, og at det er uforholdsmessig at en lydbok som varer i f.eks. 12 minutter skal generere samme royalty som en lydbok som varer i 12 timer.

For å bevare en stykkprismodell for selv de korteste bøkene har vi måttet akseptere en liten avkortning i royalty til dem. Til gjengjeld har forfatterne fått et minstevederlag (forskudd) og en honorarsats som kommer de lengre bøkene til gode. Håpet er at den nye modellen skal veie opp for det som har blitt opplevd som en skjevhet i fordelingen av royalty.

De nye  betingelsene
Kontrakten kan  leses i sin helhet her, men de viktigste punktene er:

  1. Forfatteren har krav på et ikke-refunderbart minstevederlag (forskudd) på 7 800 kroner, som avregnes mot senere inntekter fra utgivelsen av lydboken.
  2. Forfatteren skal ha 28 % royalty av forlagets inntekt.
  3. Forfatteren skal ha en garantert minsteroyalty på:

For lydbøker som er inntil 20 minutter:

  • 10 kroner per lytting for de første 250 lyttingene
  • 8,75 kroner per lytting deretter

For lydbøker som er 20 minutter eller mer:

  • 12,50 kroner per lytting for de første 250 lyttingene
  • 11 kroner per lytting deretter

Nytt i avtalen er også at det blir opprettet et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur (TBU litteratur), der både forfatterne og forleggerne skal være representert. TBU litteratur skal samle inn data fra abonnementstjenestene og legge frem relevant statistikk  i september hvert år. Ved å innhente statistikk om brukeratferd og lyttemønstre håper vi å kunne få reelle tall om gjentatte lyttinger, som vi kan ta med oss i framtidige forhandlinger.

Komplekse forhandlinger
Forhandlingene har vært kompliserte for både forfatterne og forleggerne, og foregått i til dels ukjent farvann. Selv om vi er svært tilfredse med kontrakten som nå legges fram, har vi avtalefestet at vi skal samles rundt forhandlingsbordet én gang i året for å imøtekomme endringer i et område i stadig utvikling.

NBUs forhandlingsutvalg har foruten undertegnede bestått av forfatter Arne Svingen (forhandlingsleder), Astrid Hamran Storrusten (NBUs jurist), Mari Moen Holsve (NBUs nestleder), forfatter Bjørn F. Rørvik og forhenværende leder Taran Bjørnstad i de innledende rundene. Jeg vil spesielt berømme Arne Svingens stødighet og tydelighet i de mange forhandlingsmøtene.

Forleggerforeningens utvalg ble ledet av Einar Ibenholt, direktør for strategi og utvikling i Gyldendal, som fortjener honnør for et ryddig og kollegialt forhandlingsklima. I de siste forhandlingsrundene samarbeidet NBU dessuten med Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet på de punktene der vi har sammenfallende interesser. Det er godt å se at forholdet mellom de tre skjønnlitterære foreningene er sterkt og godt.

 

(Foto forside: Depositphotos)