Hvert år får flere hundre tusen elever unike kunst- og kulturopplevelser i skolen gjennom DKS. Foto: DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. I fjor ble det meldt inn 2443 forslag, som var en økning på rundt 500 fra året før.

Har du lyst til å dra på forfatterturné i skoleåret 2022/23? Nå kan du sende inn eller reaktivere forslag i DKS-portalen.

I år er innmeldingsfristen 1. oktober kl. 23:59. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.