Nå er tiden inne for å søke om kunstnerstipend for neste år. Husk at du kan søke om både NBUs fonds stipend og Statens kunstnerstipend, og både arbeidsstipend og diversestipend. Du trenger ikke være medlem av NBU for å søke.

Arbeidsstipend
Et arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å arbeide med personlige prosjekter eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år. Stipendet innberettes som næringsinntekt. I 2021 utgjorde stipendet brutto kr 283 000.

Diversestipend
Et diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan gis støtte til bl.a. prosjekt, etablering, kurs, reise, utstyr, vikar. Søkeren må selv definere det konkrete formålet han/hun søker støtte til, og hva det personlige kunstneriske utbyttet vil bli. Det kan søkes om flere formål på samme skjema. I 2021 ble det tildelt fra kr 20 000 til 150 000.

Dette må du huske når du søker om stipend

1. NBUs fonds stipend (arbeidsstipend og diversestipend)

For å bli vurdert til NBUs fonds stipend kreves det at du har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.

Søknadsfristen er 15. oktober 2021 kl. 13:00

Søk elektronisk

(Vil du ha søknadsskjemaet på papir, kan du henvende deg til NBU:
E-post: ellen.liland@nbuforfattere.no / telefon: 22 47 85 70)

2. Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend og diversestipend)

For å bli vurdert til Statens kunstnerstipend kreves det at du har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.

Søknadsfristen er 15. oktober 2021 kl. 13:00

Les mer og søk elektronisk

 

Les mer om NBUs fonds stipend og Statens kunstnerstipend her.

Lurer du på noe? 28. september kl. 13 inviterer Statens kunstnerstipend til digitalt informasjonsmøte og søknadsveiledning i forbindelse med høstens søknadsfrist til Statens kunstnerstipend. Under møtet vil det bli en presentasjon av Statens kunstnerstipend og stipendordningene, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden. Meld deg på her.


Du kan også søke om disse stipendene:

3. Den norske Forfatterforenings (DnF) stipend av vederlagsfondets penger, DnFs stipendfond og Den norske Forleggerforenings legat

Se DnFs hjemmesider for mer informasjon

Du kan også ringe DnF på tlf. 23 35 76 20.

 4. Nordiske forfatterstipend

Med forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2020 à kr 20 000) for studiereiser til Danmark, Finland, Island og Sverige. Færøyene og Grønland hører inn under Danmark.

Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned. Skriv hvilke(t) land du ønsker å reise til, og hvorfor. Begrunnet søknad sendes i brevs form til:

Den norske Forfatterforening
Postboks 1779 Vika
0122 Oslo

(Illustrasjon: Jill Moursund)