Av Alexander Løken, leder i NBU

– Litteraturen er fraværende i regjeringens kulturbudsjett for 2022, mener leder i NBU Alexander Løken. Foto: Moment Studio

I går presenterte den avtroppende regjeringen statsbudsjettet for 2022, et budsjett der litteraturen knapt ble nevnt med et ord. I en tid der det til stadighet ropes alarm om barn og ungdoms evne til å lese og forstå lengre tekster, er det beklagelig at det heller ikke nå blir satset på leselyst og skolebibliotek.

NBU hadde ønsket seg en styrking av innkjøpsordningene og ikke minst at den midlertidige innkjøpsordningen for skolebibliotek forlenges – helst gjøres permanent. Tilgang på bøker i skolen er en viktig kilde til å utjevne sosiale forskjeller, og manglende leseevne og tekstforståelse kan på sikt skade den oppvoksende generasjons muligheter i arbeidslivet og svekke de demokratiske prosessene.

Leselyst
NBU har lenge tatt til orde for en nasjonal lesestrategi, og det er skuffende å se at verken Leser søker bok eller Foreningen !les, som begge gjør en formidabel innsats for å øke leselysten blant unge lesere, har fått en reell indeksregulering av sine midler. Foreningene er imidlertid sikret faste driftsmidler og tryggere rammevilkår.

Hjemler til arbeidsstipend
Ellers må det nevnes at bevilgningen til Statens kunstnerstipend økes med 6,6 mill. kroner slik at det kan etableres 20 nye arbeidsstipendhjemler. Ikke fullt så ambisiøst som Arbeiderpartiets valgløfte om 100 nye kunstnerstipend, så tiden vil vise om den påtroppende regjeringen vil justere budsjettet senere i høst.

Regjeringen har også foreslått å øke arbeidsstipendet fra 283 210 kroner til 290 570 kroner, en økning på 7360 kroner eller 2,6 prosent.

Regjeringen har åpnet for innspill til budsjettet i begynnelsen av november, og NBU vil komme med et innlegg. Vi ser fram til et godt samarbeid med den påtroppende regjeringen, som gjennom valgkampen har gitt ambisiøse løfter om en styrking av språk- og litteraturfeltet. La oss påse at de holder løftene sine, og håpe at de benytter sjansen allerede når de legger fram tilleggsproposisjonene til budsjettet i november.