Av Alexander Løken, leder i NBU

Et skrivetips som ofte gjentas, er at man aldri skal starte en bok med å snakke om været. Nå er jeg usikker på om dette også gjelder lederbrev, men jeg skal uansett styre unna beskrivelser av tørt løv og «uventet» snøfall og heller konkludere med at høsten er en fin tid.

Håpefulle debutanter
Det var fremdeles etterdønninger av sommer da NBU hadde sitt årlige debutanttreff den 23. september. Vi samlet over tjue debutanter fra 2020 og 2021 på Litteraturhuset i Oslo. Selv om vi fremdeles var et par dager unna full gjenåpning av samfunnet, hindret ikke det debutantene fra å skyve stolene litt nærmere hverandre og lytte til de mest erfarne blant dem, som allerede hadde rukket å bli toboksforfattere.

Etter et innslag fra undertegnede om NBUs virke og litteratur-Norges økosystem fortalte Johan B. Mjønes om NBUs litterære råd – og ikke minst om hvordan man søker om stipend. Til slutt underholdt Camilla Kuhn med fortellinger fra det tidvis uglamorøse livet som forfatter, før debutantene fikk rikelig med mingletid med forfatterkullene sine.

Foreningssamarbeid
Som tidligere nevnt ligger dette an til å bli en høst i samarbeidets ånd, og vi oppdager stadig saker der vi har sammenfallende interesser med de andre skribentorganisasjonene. Vi har hatt innledende møter i arbeidet med å få på plass en normalavtale om digitale læreverk og skolebibliotek. I første omgang har vi gjort et forsøk på å kartlegge et marked i voldsom vekst, der forlagskontraktene har vært tidvis forvirrende. I våres fikk vi mange henvendelser fra medlemmer om dette, men det ser ut til å ha roet seg nå. Uansett er det viktig å få plass et forutsigbart avtaleverk med rimelig vederlag.

Statsbudsjett
Et sikkert høsttegn er at regjeringen legger fram statsbudsjettet. Satsningen på litteratur og leselyst var dessverre skuffende, og NBU har sendt inn innspill til kulturbudsjettet i håp om å komme på høring i november.

Samtidig var det knyttet store forventninger til den nye regjeringens Hurdalsplattform – og ikke minst til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Kulturministeren har raskt satt i gang arbeidet med en ny, oppdatert boklov, og gitt nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre oppdraget med å lede utredningen. Vi trenger en lov som sikrer bredden i litteraturen gjennom fastprisordningen, og som samtidig er tilpasset dagens marked og den digitale utviklingen. NBU ser fram til å få legge fram våre synspunkter. Det er viktig at forfatterorganisasjonene blir hørt og er med i hele prosessen.

Endelig fysisk møte!
Høstens høydepunkt er selvsagt NBUs medlemsmøte, som i år kombineres med et ekstraordinært årsmøte. Gjennom pandemien har flere saker blitt skjøvet på, da det var utfordrende å sikre den gode diskusjonen digitalt. Fagdelen av årsmøtet vil være todelt og omhandle sakprosa for barn og ungdom samt strømmetjenestenes inntog i bransjen. Forhåpentligvis både relevant og interessant.

Jeg gleder meg til å se mange av dere den 30. oktober på Ingeniørenes Hus. Det er mange påmeldte, så det er tydelig at medlemmene har savnet sosialt samvær den siste tiden. Det har iallfall vi i administrasjonen gjort!

Alexander Løken på NBUs kontor i Ingeniørenes Hus i Oslo. Foto: NBU