4. november var Alexander Løken på Stortinget for å komme med NBUs innspill til statsbudsjettet for 2022. Dette er det han la fram for familie- og kulturkomiteen:

Takk for at vi har fått lov til å komme hit i dag og gi vårt innspill til statsbudsjettet.

Jeg heter Alexander Løken og er leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. NBU organiserer over 380 barne- og ungdomsbokforfattere i Norge. Foreningens formål er å ivareta forfatternes faglige og økonomiske interesser, samt å verne om og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

NBUs motto er: «De beste bøkene til de viktigste leserne.»  Og hvem er de viktigste leserne? Jo, barn og ungdom, den oppvoksende generasjonen. Vi kan nok alle enes om at vi ønsker å være et lesende folk, også i framtiden. Manglende leseevne og tekstforståelse kan på sikt skade den oppvoksende generasjons muligheter i arbeidslivet og svekke de demokratiske prosessene. Vi ønsker oss alle barn og ungdom som leser, og for å få til det må vi kunne tilby dem variert, mangfoldig, på alle måter god litteratur. Jeg skal derfor fokusere på to ting: Styrking av barn og ungdoms leselyst og styrking av barne- og ungdomsbokforfatteres økonomiske vilkår.

I statsbudsjettet for 2022 ble litteraturen knapt nevnt med et ord. I en tid der det til stadighet ropes alarm om barn og ungdoms evne til å lese og forstå lengre tekster, er det beklagelig at det heller ikke nå blir satset på en leselyststrategi.

Leselyst
NBU har lenge tatt til orde for en strategi med langsiktige mål om heving av leselyst og lesekompetanse. Derfor skulle vi gjerne sett at Leser søker bok og Foreningen !les, som begge gjør en formidabel innsats for å øke leselysten, hadde fått en reell indeksregulering av sine midler. Jeg vil også nevne Norsk Forfattersentrum, som gjennom sitt virke er en enorm ressurs for formidlere av litteratur, spesielt gjennom koronapandemien, der tradisjonell formidling på scene og i klasserom har vært nærmest ikke-eksisterende. Når vi nå nærmer oss mer normale tilstander, må den litterære infrastrukturen styrkes, og dermed også Forfattersentrums ressurser.

Innkjøpsordningene
Innkjøpsordningene er avgjørende for at det skal tilbys en bredde i bibliotekene samtidig som de bidrar til å skape en forutsigbar forfatterøkonomi. NBU foreslår at budsjettrammen til Norsk kulturfond økes i tråd med Kulturrådets budsjettsøknad, i tillegg til at det bevilges 50 millioner til styrking av innkjøpsordningene – inkludert sakprosaordningen.

Det er også viktig at innkjøpsordningen for tegneserier styrkes, og vi ber om at nåværende budsjett dobles.

I tillegg vil jeg benytte anledningen til å nevne innkjøpsordningen for skolebibliotek, en prøveordning som riktignok varer ut 2022, men som ikke kan nevnes for ofte.  NBU ønsker at ordningen skal omfatte alle landets grunnskoler – og gjøres permanent.

Hjemler til arbeidsstipend
Statens kunstnerstipend, da spesielt arbeidsstipend, er avgjørende for at det skal kunne skrives variert og god litteratur for barn og ungdum. Vi ber derfor om en gradvis opptrapping av varige stipendhjemler i tråd med budsjettsøknaden fra utvalget for statens kunstnerstipend – altså 350 nye hjemler.

Takk for oppmerksomheten.