Det var et samstemt lag fra forfatter- og oversetterfeltet som møtte kulturministeren i går.

NBU-leder Alexander Løken flankert av f.v. Eystein Hanssen, styreleder i Forfatterforbundet; Hilde Lyng, foreningsleder i Norsk Oversetterforening; Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO; Ingvild Herzog, daglig leder i Norsk forfattersentrum; Geir Meum Olsen, styrenestleder i Dramatikerforbundet og Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening. Foto: Alexander Løken

Tirsdag 30. november var skribentorganisasjonene invitert til møte med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i Kulturdepartementet. På en knapp halvtime ga hver av foreningene innføringer i viktige saker for forfatter- og oversetterstanden, før kulturministeren fulgte opp med en spørsmålsrunde.

– Dette var det første møtet i et forhåpentligvis fruktbart samarbeid, sier NBU-leder Alexander Løken. – Kulturministeren viste en oppriktig interesse for litteraturen, og spesielt for utfordringene rundt barn og lesing.

NBU la i sitt innlegg vekt på nettopp dette temaet, som var utfordrende å oppsummere på to minutter. Løken snakket om hvor viktig det er med skolebibliotek, en nasjonal leselyststrategi og hvordan vi voksne må gå foran som gode leseforbilder. l tillegg understreket han at man ikke må se på teknologiutviklingen som et hinder, men et nyttig verktøy:

– Strømming av lydbøker har for lengst befestet seg hos de yngste, og selv om det ikke er lesing, så er det en vei inn i litteraturen. E-boken må heller ikke avskrives. Ved hjelp av såkalt gamefication, e-bøker med grafikk, verktøy og lesemål, kan litteraturen finne veien til ungdom som er vant til mobilspill og treningsapper.

Kulturministeren kvitterte med å fortelle at et arbeid med en nasjonal leselyststrategi sto på trappene når det viktige arbeidet med en boklov forhåpentligvis går inn for landing til våren. De teknologiske utfordringene – og mulighetene – vil være et tema i begge satsningene, og NBU vil naturligvis stille seg til disposisjon i et nærmere samarbeid.