Nyheter

Fullt honorar til DKS-utøvere ved koronasmitte

Vilkårene for avlysninger som følge av korona justeres. Kulturtanken åpner nå for utbetaling av fullt honorar til DKS-utøvere dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler.

Omikron har endret rammevilkårene i Den kulturelle skolesekken (DKS). Risikoen for å bli smittet på DKS-oppdrag er vesentlig større, selv om smittevernregler overholdes. Dette skaper en enda mer uforutsigbar situasjon, og det fremstår som urimelig at det er utøverne som skal bære risikoen.

Kulturtanken legger derfor til rette for å dekke fullt honorar, og gir følgende nye føring for fylkeskommuner og kommuners bruk av de statlige midlene til DKS-ordningen:

Dersom hele eller deler av en DKS-turné må avlyses fordi en eller flere utøvere må i smittekarantene eller isolasjon som følge av egen eller andres sykdom og som konsekvens av smittevernregler, skal fullt honorar utbetales i henhold til avtale.

Dette betyr at frilansere med enkeltpersonsforetak som inngår kontrakt etter rammeavtalen, får utbetalt fullt honorar ved avlysninger som følge av korona. Praksisen er tilbakevirkende fra 1.1.2022 og inntil videre.

Dette er en justering som er ønsket fra både kunstnerorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, og jeg er glad for at vi gjennom DKS-ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet i en krevende tid for alle utøverne som har sitt virke i DKS, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen tilføyer:  DKS er et viktig arbeidsmarked for mange kunstnere som har stått i en krevende og uforutsigbar situasjon i snart to år. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge.

Kommentarfeltet er stengt

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo