Seanse – senter for kunstproduksjon i Volda tilbyr kunstneropphold for prosjekter innen alle kunstsjangre. Målet er å medvirke til kvalitetsproduksjoner for og med barn, unge og andre.

Seanse-senteret er tilknyttet Høgskolen i Volda. Foto: Seanse

Både enkeltkunstnere og grupper kan søke om kunstneropphold. Oppholdene arrangeres i juni (uke 24 og 25) og oktober (uke 42 og 43). Om lag 2025 kunstprosjekter vil få innvilget opphold i 2022.

Alle søknader blir vurdert, men årets søkere oppfordres til å fokusere på deltakende kunst. Flere barne- og ungdomsforfattere har hatt kunstneropphold på Seanse for å jobbe med DKS-forestillinger for barn og unge.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Seanse tilbyr:
• Gode arbeidsforhold i egne lokaler
• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium
• Honorar, reise og opphold

Les mer og søk her

(For å søke må du ha gmail-epostkonto)

Seanse på Facebook
Seanse på Instagram

Har du spørsmål om søknadsprosessen, ta kontakt med produsent Kristian Glomnes: kristian.glomnes@hivolda.no