Av Alexander Løken, leder i NBU

Året startet friskt, om enn fremdeles preget av virus. Fortsatt er litteraturarrangementer rammet av koronarestriksjoner, og det er vanskelig for blant annet mindre biblioteker å avholde forfattermøter. Dette har gjort at det blir planlagt færre litteraturarrangementer, som igjen gir mange forfattere usikre inntjeningsutsikter.

For forfattere som turnerer med Den kulturelle skolesekken (DKS), er det andre utfordringer som har preget hverdagen. Mange skoler, fulle klasserom og en enda mer smittsom virusvariant har skapt usikkerhet. Derfor var det gledelig at Kulturtanken i januar meldte at DKS-utøvere som havner i karantene grunnet egen eller andres sykdom, får fullt honorar for avlyste oppdrag. Norsk Forfattersentrum har også utarbeidet en oversikt over muligheter for sykepenger for forfattere.

Realisasjon og royaltykonflikt
Konflikten rundt realisasjonsbestemmelsen i normalkontrakten (pkt. 2.9) har igjen blusset opp. I fjor høst sendte NBU, Forfatterforeningen og Forfatterforbundet flere brev til Forleggerforeningen der vi ba dem tydeliggjøre overfor sine medlemsforlag hvordan realisasjonssalg, altså at royaltyprosenten kan reduseres helt ned til 7,5 %, skal praktiseres.

Vår formening er at det kun er i tilfeller av lagertømming at royaltyprosenten kan settes ned, men at det har oppstått en praksis der royaltyprosenten også reduseres på bestselgere og andre bøker som fremdeles lever i beste velgående på markedet. Forfatterforeningene har krevd at det blir satt ned et tvisteutvalg som skal avgjøre tolkningen av de gjeldende punktene i normalkontrakten. Saken har vekket oppsikt i media og blitt behørig dekket, blant annet i Klassekampen, VG, Dagbladet og på Dagsnytt 18. NBU og DnFs siste debattinnlegg i VG kan leses her.

Vi minner om at alle bør sjekke royaltyavregninger for de siste årene, og at dere er oppmerksom på tilfeller der royaltyen er satt ned fra den vanlige 15-20-prosentsatsen. Se spesielt etter det magiske 7,5-tallet og vær også obs på at all nedsettelse av royalty i forbindelse med realisasjonssalg skal varsles skriftlig i forkant.

Skuffende salgstall
Rett over nyttår kom Forleggerforeningens rapport over boksalget i 2021. Og selv om det generelt var en jevn vekst, hadde salget av norske barne- og ungdomsbøker gått ned med 4,4 %. At barn og spesielt ungdom leser mindre, er ikke noe nytt, all den tid bøkene konkurrerer med digitale underholdningskilder som spill, film og serier. Disse tallene kan også tyde på at foreldre i mindre grad prioriterer kjøp av litteratur til barna.

Men dette også en mangefasettert utfordring. Oversatt barne- og ungdomslitteratur gikk opp 6,6 %; kan det ha utlignet nedgangen til de norske bøkene? Kanskje var det færre megabestselgere i fjor, noe som påvirket salgstallene? Eller er det strømmemarkedet som spiser seg inn i det fysiske markedet (forlagenes strømmeinntekter økte med 50 millioner bare i de tre første kvartalene i fjor)?

En kombinasjon er nok den mest sannsynlige forklaringen. Vi forfattere må uansett fortsette å skrive den gode litteraturen, og forlagene må tørre å satse på bredde og mangfold, så alle lesere kan finne en bok som treffer akkurat dem.

Retningslinjer for trakassering i bokbransjen
Det nærmer seg lansering av retningslinjene for trakassering i bokbransjen, som ble iverksatt etter en nedslående rapport i 2020. Vi jobber i en bransje der det er mange selvstendig næringsdrivende, og der det kan være vanskelig å avklare hvem som er rette mottaker av trakasseringsvarsler.

De nye retningslinjene er utformet av et utvalg bestående av blant andre NBUs nestleder Mari Moen Holsve, og skal være et verktøy både innad i foreningene og for alle frilansere og ansatte som opplever trakassering i jobbsituasjoner. Det er viktig at medlemmene våre vet hvem de skal henvende seg til, og at foreningene har kompetanse og kunnskap til å behandle varsler på en forsvarlig måte.

Nytt medlemstilbud: skrivehelg
Siden i fjor har styret i NBU jobbet med et prøveprosjekt vi har kalt skrivehelg – en kombinasjon av skriveopphold og skriveworkshop der deltakerne både skal få tid til å skrive og diskutere hverandres tekster.

Den første skrivehelgen vil bli holdt på Breiva Gjestegaard og Glamping i naturskjønne omgivelser i Bø i Telemark 20.–22. mai. NBU dekker reise, opphold og alle måltider. Det er begrenset med plasser, men hvis dette viser seg å være et populært tiltak, håper vi å kunne arrangere det årlig eller oftere, så flere medlemmer får muligheten.

Ansvarlig for skriveworkshopen er styremedlem A. Audhild Solberg, som har bakgrunn som forlagsredaktør. Reiseleder er Ellen Liland. Begge er for øvrig lokalkjent i Bø. Utlysning vil bli sendt ut snart, så grip sjansen og meld dere på!

NBUs årsmøte vil bli avholdt på Leangkollen hotell i Asker 2.–3. april, så lenge smittevernstiltakene tillater det. Vi håper å se mange av dere der!

 

(Foto forside: Moment studio)